Pretraživanje: WiFi4EU u Čazmi

Grad Čazma uključen je u projekt WiFi4EU čiji je cilj osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko…