Pretraživanje: Vlasta Golub predstavila svoj prvi roman u Bjelovaru