Pretraživanje: preventivno-represivna akcija pojačanog nadzora