Pretraživanje: potpisan ugovor za treću fazu projekta zaželi