Pretraživanje: potpisan ugovor za medicinsku opremu