15. prosinca 2018

Međunarodna revijalna izložba goveda