28. studenoga 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Zoran Đošić ostao na čelu HSP AS Bjelovar

Koordinator HSP AS za BB Z 1

18.8.2013. god. s početkom u 17,00 h održan je reizbor gradske Podružnice HSP AS Bjelovar. Nazočnima se obratio koordinator HSP AS za Bjelovarsko-bilogorsku županiju i županijski vjećnik Zoran Đošić, koji je iste upoznao sa tekućim aktivnostima kako u županiji tako i na državnoj razini.

Glasovanjem jednoglasno su izabrana sva Statutom predviđena tijela. Za predsjednika je ponovno izabran Zoran Đošić, za dopredsjednike su izabrani Danijela Osman i Dejan Zvonar, za tajnika je izabran Marin Tadijančević, a za rizničara Krešimir Veček.

Članovi Izvršnog odbora su Miroslav Sedlanić, Slavica Glavičić, Ivica Račan i Mirjana Raptavi. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Ivan Osman, a za članove Ivanka Crkvenac i Željko Karan.

Slične objave