Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

U organizaciji bjelovarskog ORaH-a održana tribina o rodnoj ravnopravnosti i diskriminaciji

2015 Tribina Orah1

U srijedu 25. veljače u dvorani HAK-a u Bjelovaru održana je tribina o rodnoj ravnopravnosti i diskriminaciji. Predavanje je održala dr.sc. Sandra Vračan kreatorica politike rodne ravnopravnosti za koju se zauzima stranka ORaH.

Ova tema je samo jedna od dvadesetak ORaH-ovih politika u kojima ORaH jasno izražava svoje stavove i nudi rješenja ukazujući na problem diskriminacije žena.

Ovakva važna i bitna tema privukla je i veliku posjećenost.

Dr.sc. Sandra Vračan govorila je o rodnoj ravnopravnosti i diskriminaciji u nekoliko tematskih cjelina i to:
– Stereotipi o ženskim i muškim ulogama u životu koje se prenose na nove generacije; potrebno je kreiranje primjerene rodno osvještene politike u obrazovanju.
– Ekonomsko nasilje ili psihičko nasilje; zakonom je nejasno definirano i otvara mogućnost zloupotreba; evidentan je nedostatak hitnog postupanja i zaštitnih mjera za žrtve.
– U prostituciji se ne sankcioniraju korisnici; rješenje treba tražiti usvajanjem Nordijskog modela kojim se kažnjavaju tražitelji usluga.
– Žene su na tržištu rada diskriminirane; sve manje žena u poslovnom sektoru i s nižom prosječnom zaradom i mirovinom; većinom su žene žrtve spolnog uznemiravanja na radnom mjestu; Hrvatska je jedna od zemalja koja najmanje podupire žensko poduzetništvo.
– Uravnoteženje zastupljenosti spolova u procesima demokratskog odlučivanja kroz minimalnu stopu 40 posto; odgovornost političkih stranaka; na listama pozicijske odredbe po sustavu zatvarača.
– Potpuni suverenitet žene nad vlastitim tijelom; aktivnom pronatalitetnom politikom i boljim socio-ekonomskim uvjetima postići održiv rast i smanjenje pobačaja.

Nakon predavanja bilo je predviđeno vrijeme za raspravu i postavljanje pitanja na koja je odgovarala dr. sc. Sandra Vračan.

Pročitajte još