Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Pokažimo solidarnost sa stanovništvom poplavljenih područja

orah logo

Hrvatsku je proteklih par dana zahvatila klimatska nepogoda koja je prouzročila velike poplave u Slavoniji. Mnogi naši sugrađani/ke su ostali bez domova, imovine, stoke, a dvoje je ljudi nažalost izgubilo život.

Održivi razvoj je koncept koji počiva na stupu društvene pravde, a ljudska solidarnost jedna je od najvrednijih manifestacija društvene pravde. Stoga je iznimno važno da mi, članovi i članice Održivog Razvoja Hrvatske, u ovim izuzetno teškim trenucima pokažemo solidarnost i pomognemo onim našim sugrađanima i sugrađankama kojima je ta pomoć potrebna. Svi/e možemo pomoći, svatko u okviru svojih mogućnosti jer svaka je pomoć više no dobrodošla. Ona može biti financijska, u donaciji hrane, vode, odjeće ili drugih potrepština, nuđenju privremenog smještaja te radna – fizička pomoć (volontiranje) oko unesrećenih ili kasnije u obnovi njihovih domova.

ORaH neće u vlastitoj režiji skupljati pomoć jer ne želimo tuđu nesreću populistički iskorištavati za skupljanje političkih bodova u samoj završnici izborne kampanje, ali pozivamo sve Vas da pokažete solidarnost i uključite se u akcije koje su pokrenule nadležne institucije. U Ministarstvu socijalne politike oformljen je pozivni centar na kojem možete dobiti sve informacije vezane za donacije i pomoć poplavama unesrećenima.

Na brojeve

099/380 6408 i 099/380 6407

možete prijaviti spremnost za prihvaćanje unesrećenih osoba i ustupanje prostora na korištenje. Svi oni koji u svojim domovima žele smjestiti žrtve poplava to mogu učiniti i putem Facebook stranice Smještaj za žrtve poplava te web stranice http://www.poplave.hr

Na brojevima

01/555 7083 i 099/3806 402

možete dobiti sve ostale informacije vezane uz prikupljanje donacija.

Hrvatski Caritas pozvao je građane i tvrtke da novčanu pomoć uplate na žiro-račun hrvatskog Caritasa:

IBAN HR05 2340 0091 1000 8034 0,
poziv na broj 175

ili on-line uplatama na http://www.caritas.hr Donacije se mogu uplatiti i na račun Crvenog križa Hrvatske

IBAN: HR 6923400091511555516
poziv na broj 08,

pozivom na donacijski telefon broj

060 90 11 (6,25 kn, PDV uključen)

ili on-line donacijama na internetskim stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

Nažalost, zbog klimatskih promjena u mjesecima i godinama koje dolaze ovakve će nepogode biti sve češće, a i njihove posljedice će biti sve razornije. Poplave i suše s kojima se suočavamo manifestacije su klimatskih promjena koje karakteriziraju vremenske oscilacije i ekstremne, brze promjene temperatura s razarajućim posljedicama na poljoprivredu i, općenito, proizvodnju hrane. Svjesni toga da su klimatske promjene najveća globalna prijetnja našoj egzistenciji zagovaramo discipliniranu i ambicioznu provedbu mitigacijske strategije (smanjenje emisija stakleničkih plinova) te transformaciju gospodarstva prema niskougljičnom gospodarstvu, ali i hitnu izradu kvalitetne, realne, održive adaptacijske strategije koja bi ublažila razorne posljedice klimatskih promjena na ljude, životinje i prirodu te gospodarstvo, posebice u području poljoprivrede i vodnog sektora. Adaptacijska strategija podrazumijeva, između ostalog, zaštitu i obnovu šuma, posebice u planinskim područjima jer to usporava bujice, kao i prestanak regulacije planinskih potoka i rijeka koja također ubrzava ovaj proces. Pretvaranje rijeka u nizinama u ravne kanale, sječa obalne vegetacije te učvršćivanje obala također pogoršava problem jer se voda u rijekama ubrzava i ne može se širiti kroz vodopropusne slojeve šljunka i pijeska. Sve to dovodi do nekontroliranog izlijevanja brzih rijeka. Vodene bujice u rijekama usporavaju pijesak i šljunak, a prekomjerna eksploatacija ovih sirovina također pogoršava stanje. Stručnjaci upozoravaju i da nasipe treba graditi dalje od rijeka kako bi se vode mogle kontrolirano izlijevati i plaviti prirodna i umjetno stvorena poplavna područja, a ne gradove i privredne zone.

Informirajte Vaše sugrađane/ke o tome da se poplave i suše, nažalost, zbog napredovalih klimatskih promjena više ne mogu spriječiti, ali se njihove posljedice mogu ublažiti provedbom mjera iz održive adaptacijske strategije. Hrvatska može, mora i hoće bolje i održivije. Budimo informirani i djelujmo. Veliki broj malih akcija dovodi do velike (održive) promjene.

Pročitajte još