Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Osnovana koordinacija podružnica HSP-a Bjelovarsko-bilogorske županije

hsp koordinacija daruvar 2014 1

Dana 10.7.2014. godine Hrvatska stranka prava (HSP) Bjelovarsko-bilogorske županije osnovala je koordinaciju HSP-a za Općine Končanica, Dežanovac, Sirač, Đulovac i grad Daruvar.

To je već druga koordinacija HSP-a na području Bjelovarsko-bilogorske županije, prva je osnovana za podružnice HSP-a Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac i Novu Raču, a predsjednik te koordinacije je Tihomir Grdinić iz Nove Rače. Cilj koordinacija je kvalitetniji i efikasniji rad HSP-a u županiji.

Osnivačkom sastanku koordinacije u Siraču nazočili su Milan Šnjarić, predsjednik podružnice HSP-a Daruvar, Josip Hamp, predsjednik podružnice HSP Sirač, Milouš Koči, predsjednik podružnice HSP Končanica, a ujedno i povjerenik HSP-a za Općinu Dežanovac, članovi navedenih podružnica te gosti Tihomir Grdinić, predsjednik podružnice HSP-a Nova Rača, Josip Rihtarić, povjerenik podružnice HSP-a Bjelovar, Marijan Tkaličanac, vijećnik HSP-a u općinskom vijeću Veliki Grđevac i Zvonko Mlakić, član Predsjedništva HSP-a i povjerenik HSP-BBŽ-a.

Domaćin sastanka, predsjednik podružnice HSP-a Sirač Josip Hamp podnio je izviješće o radu HSP-a u općinskom vijeću Sirač, s obzirom da je vijećnik HSP-a u navedenoj Općini. U svom izlaganju je istaknuo da je zadovoljan dosadašnjim radom podružnice i svim dosadašnjim izbornim rezultatima iz kojih se može izčitati da mještani prepoznaju i podržavaju rad HSP-a u Siraču.

Zvonko Mlakić, član Predsjedništva HSP-a i povjerenik HSP-BBŽ-a prisutne je izvijestio o planu i programu HSP-a te o odlukama izglasanim na sjednicama Predsjedništva, Glavnog stana i sjednicama HSP-a Bjelovarsko-bilogorske županije. Isto tako prisutne je izvijestio o aktivnostima Saveza za Hrvatsku i pripremama za predsjedničke izbore. Nakon izviješća pristupilo se postupku osnivanja koordinacije HSP-a za podružnice Končanica, Dežanovac, Sirač, Đulovac i Daruvar, a za predsjednika koordinacije jednoglasno je izabran Milouš Koči iz Končanice.

Predsjednik koordinacije Milouš Koči zahvalio se na izboru te je predložio smjernice daljnjeg rada. Nakon provedene rasprave dogovoren je zajednički plan i program HSP-a za navedenu koordinaciju.

Pročitajte još