08. ožujka 2021

crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr

Osnovana gradska organizacija ORaH Bjelovar

O svojim aktivnostima koje će doprinijeti ravnopravnosti spolova najprije među članovima stranke, a potom i šire u četvrtak su na svojoj prvoj konferenciji za novinare govorili članovi Gradske organizacije OraH-a Bjelovar.

Nakon konferencije održana je i kratka prezentacija u kojoj su ilustrativno putem grafikona prikazani loši odnosi zastupljenosti žena i muškaraca u politici.

Dragutin Hubak, predsjednik Ogranka rekao je da su žene ravnopravne jedino kada je riječ o zaposlenosti u prosvjeti.
orah_press_III_2014_hubak.jpg” style=”border: 0; float: left; margin: 10px 10px 10px 0;” alt=”Bjelovar info medij” width=”350″ height=”407″
– Osnovani smo 18. siječnja 2014. godine. Odlučili smo se za ORaH zato što smatramo da politika mora biti drugačija i da društvo u kojem živimo mora biti društvo jednakih mogućnosti i pravde za sve. U obrazovanju, osnovnim školama i visokim učilištima, te u pravosuđu zastupljenost je zadovoljavajuća, a ponegdje i prevladavajuća. U drugim strukturama je nedovoljna. Plaće su istovremeno i do deset posto niže za iste poslove. Žene su loše zastupljene i u politici, a rješenje pruža paritetna demokracija. ORaH će paritetnu demokraciju primijeniti na svojim unutarstranačkim izborima. Forum za ljudska prava i pravdu zalagat će se za društvo u kojemu su svi ravnopravni; sve građanke i građani. Zalagat ćemo se za ljudska prava. Građanke i građane zahvatila je apatija i nezanimanje za politiku čak i gađenje nad politikom i osobama koje se bave politikom. Bez aktivizma i optimizma ne može se doći do promjena. Radit ćemo na tome kroz edukaciju, javnim kampanjama kroz osnaživanje društveno zapostavljenih skupina, jačanje i osnaživanje institucija i organizacija civilnog društva – rekao je Dragutin Hubak, predsjednik Ogranka i pojasnio sustav paritetne demokracije u kojemu se nakon glasanja za muške i ženske kandidate primjenjuje pravilo da se na liste stavlja po jedan najbolji kandidat sa ženske liste i po jedan kandidat s muške liste naizmjence dok se lista ne popuni, a u cilju da se dođe do ravnomjerne zastupljenosti.

Povezani članci

newsend_hgk