26. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Organizacija mladih HSS-a Bjelovar s novim vodstvom i novim idejama za boljitak HSS-a

hss izbor mladih

U GO HSS Bjelovar održana je konstituirajuća skupština Organizacije mladih HSS-a. Organizacija mladih djelovat će u okviru posebnih interesa mladih, a sukladno programskim načelima HSS-a.

Izabrano je i vodstvo Organizacije mladih. Za predsjednika je izabran IVAN NEKOKSA, potpredsjednici IVAN HORVATIĆ i SINIŠA ROKSANDIĆ, tajnik MARKO OREŠKOVIĆ i blagajnik MARIJANA MILAJ.

Obraćajući se mladima HSS-ovcima, predsjednik GO HSS Bjelovar, Zlatko Car, rekao je da mladi moraju biti generator novih ideja i političkih aktivnosti HSS-a u gradu Bjelovaru.

Slične objave