Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

ORaH o korištenju fondova za poljoprivredni i ruralni razvoj 2014-2020

orah ruralni razvoj 2014 1

Ovaj tjedan ORaH je predstavio Program ruralnog razvoja RH 2014 – 2020.g. s mogućnostima financiranja iz EU fondova svih mjera i ciljeva koji se navode u poljoprivrednoj politici ORaH-a kao ključni motori razvoja poljoprivrede u Hrvatskoj.

Program je predstavio Kristijan Mavrek, član predsjedništva ORaH-a, voditelj ORaH-ovog podforuma „Korištenje EU fondova“ i član tima za izradu poljoprivredne politike ORaH-a.

Moderator tribine bio je Dragutin Hubak, predsjednik Gradske organizacije ORaH-a Bjelovar.

Tribina je održana u prostorijama HAK-a Bjelovar.

Pročitajte još