Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

OraH Gradska organizacija Bjelovar održala prezentaciju Ptice duž rijeke Česme

orah logo

Dana 11. rujna 2014. Darko Podravec član OraH-a Gradske organizacije Bjelovar u Gradskoj knjižnici održao je prezentaciju “Ptice duž rijeke Česme”.

Darko je zaljubljenik u prirodu i njegovo predavanje je rezultat višegodišnjeg praćenja i popisivanja ptica unutar Nacionalne ekološke mreže u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode kao i s državnim institucijama koje imaju zakonsku i međunarodnu obavezu provoditi istraživanja ptica i drugih indikatora očuvanosti prirode u Hrvatskoj.

Podravec je naglasio da je uočeno stotinjak vrsti ptica od kojih je gotovo polovica ugrožena i pod zakonskom zaštitom, o njihovoj međuovisnosti sa drugim jednako važnim živim bićima i o veličini prisutnih ekosustava.

Iz proučavanja je između ostalog naučio da su ptice specijalizirane za preživljavanje u odgovarajućim određenim uvjetima te da su uglavnom pri vrhu hranidbenog lanca.

Zbog svega toga vrlo su osjetljive na onečišćenja, gubitak staništa i neodgovarajuće gospodarenje ukupnim krajolikom koje se rasprostire između Bjelovara i Čazme.

Utjecaj na brojnost neke ptičje vrste u Hrvatskoj, utječe na brojnost te vrste na njihovim gnjezdilištima ili zimovalištima tisućama kilometara daleko, a isto vrijedi i u obrnutom smjeru.

Pri tome, naglašeno je, moramo imati u vidu da se i čovjek nalazi na vrhu hranidbenog lanca te da će i dalje biti izuzetno ovisan o stabilnosti ekosustava u kojima uzgaja svoju hranu i o okolišu koji sve teže održava stabilnu količina čiste vode zbog pritiska globalnih klimatskih promjena i ekoloških incidenata.

Istaknuo je i važnu činjenicu da čovjek ne samo da može uzimati iz prirode, nego da može i vraćati te da to mora nastaviti činiti u sve većem obimu.

Podvukao je da smo u periodu do nekoliko desetljeća pa od nekoliko stoljeća učinili više poteza koje bismo danas mogli nazvati lošima, kao što je prekomjerni lov, iskrčivanje šuma, isušivanje okoliša kanaliziranjem rijeka, vidljivo je i ublažavanje tih utjecaja. Tako je lov bolje zakonski kontroliran, šumama se gospodari na održiviji način, močvare su nadomještene ribnjacima, raznolika poljoprivreda daje raznolika staništa.

U dugoročnom održivom gospodarstvu doći će se do radnih mjesta i veće kvalitete života stanovništvu na ovakvim iznimnim prostorima.

Darko Podravec predlaže da ribnjake u Narti, nakon 5 do 10 godina kontinuiranog isušivanja i propadanja, treba osposobiti ne samo zbog obnove zaštićenog močvarnog staništa, nego i zbog otvaranja novih radnih mjesta, osiguravanja prihoda općini, dostupnosti hrane i poticaja prerađivačkoj industriji.

Također, potrebno je ohrabriti ekološki tip poljoprivredne proizvodnje s obzirom da se u čišćem okolišu proizvodi zdravija hrana što neposredno može smanjiti troškove u zdravstvenom sustavu.

Održivo gospodarenje šumama može se podići na još viši nivo kako bi se očuvale krajobrazne vrijednosti ovoga kraja, što se može isplatiti kroz iskorištavanje veliki turističkih potencijala.

Nezaposlenima je moguće pripremiti i otvoriti “zelena radna mjesta” iskorištavanjem lokalnih industrijskih potencijala, znanja i fondova kroz primjenu tehnika i tehnologija koje će omogućiti dugoročno ublažavanje klimatskih promjena boljim upravljanjem umjetnim vodotocima te iskorištavanjem zanemarenih obnovljivih izvora energije koji su prisutni u suncu, poljoprivredi i šumarstvu.

Ovo predavanje podsjetilo nas je da iako nemamo “bogom dano more” imamo bogate šume, polja, rijeke, ribnjake, floru i faunu i vrijedne ljude kojima treba omogućiti razvoj.

Založio se za turistički razvoj duž rijeke Česme i šire kao što je: biciklizam, jahanje, sportski lov i ribolov, fotosafari, gastronomija, seoski turizam.

Predavanje je popratio mnoštvom slika i pričama o ponašanju pojedinih ptica uz rijeku Česmu.

Pročitajte još