01. ožujka 2021

crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr

Još jedan ogranak HSS-a u Bjelovaru

GO HSS Bjelovar konstituirala je još jedan ogranak i to u Mjesnom odboru Prokljuvani. Za predsjednicu ogranka izabrana je Ljiljana Pavić, za potpredsjednika Josip Kolarić, za tajnika Tean Prelec te za blagajnicu Marijana Šanteković.

Povezani članci

newsend_hgk