28. studenoga 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Još jedan ogranak HSS-a u Bjelovaru

GO HSS Bjelovar konstituirala je još jedan ogranak i to u Mjesnom odboru Prokljuvani. Za predsjednicu ogranka izabrana je Ljiljana Pavić, za potpredsjednika Josip Kolarić, za tajnika Tean Prelec te za blagajnicu Marijana Šanteković.

Slične objave