05. ožujka 2021

crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr

Izborna skupština Gradske organizacije HSLS-a, ogranak Grubišno Polje, održana 26.3.2012.

Gradska organizacija HSLS-a, ogranak Grubišno Polje održala je Izbornu skuštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo. Novoizabrana predsjednica ogranka je Željka Sijerak. Za potpredsjednika je izabran Daniel Malounek, a za tajnika Jurica Čičerić.

Cilj novog vodstva HSLS-a Grubišno Polje je potaknuti građane na javnu raspravu o aktualnim lokalnim temama i njihovo aktivnije sudjelovanje u vlasti.

Povezani članci

newsend_hgk