02. ožujka 2021

crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr

HSLS – Daljnji rad i jačanje stranke

Bjelovarski liberali nastavili su s najavljenim aktivnostima u pripremi za lokalne izbore. Posjetili su Mjesni odbor Ždralovi gdje je uz razgovor sa simpatizerima i članovima stranke osnovan i Mjesni ogranak HSLS-a Ždralovi. Za predsjednika ogranka izabran je Stevo Hebratović, potpredsjednicu Iva Turković i za tajnika Zoran Matić. HSLS-u je u Ždralovima pristupilo 20 novih članova čime je znatno osnažen ogranak.

Tom prilikom, predsjednik bjelovarskih liberala, Dario Hrebak obratio se nazočnima i naglasio kako je ovo tek početak pripreme za lokalne izbore. „Cilj nam je osnovati ogranke HSLS-a u svim mjesnim odborima. HSLS je stranka koja se ne srami dođi do građana i saslušati njihove stavove i mišljenja. Također je važno naglasiti da ste vi, građani grada Bjelovara, upravo ti znaju koji su nedostatci i prednosti života u vašim sredinama. HSLS je stranka koja će imati svoj program na predstojećim lokalnim izborima i upravo zato su nam vaša saznanja vrlo dragocjena i pomažu nam u izradi programa. Danas ste pokazali pozitivan primjer svoga rada i aktivnosti znatnim povećanjem članstva HSLS-a u Ždralovima. Daljnji rad i jačanje stranke nastavljamo upravo u tom smjeru, osnivanjem mjesnih ogranaka u svim mjesnim odborima grada Bjelovara.“ – naglasio je Dario Hrebak.

Povezani članci

newsend_hgk