Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

HDZ održao konferenciju za novinare na Proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu

2015 HDZ konferencija sajam 1

Traže stavljanje u funkciju državnog poljoprivrednog zemljišta

U petak je prije samog otvorenja 18. proljetnog međunarodnog sajma u Bjelovaru HDZ-ov Odbor za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo održao konferenciju za novinare na kojoj je Krunoslav Zmaić rekao da je ova konferencija organizirana kako bi se ukazalo na nefunkcioniranje Ministarstva poljoprivrede. – Ministar Jakovina nije realizirao niti jedan od svojih glavnih zacrtanih ciljeva: zakazao je pri stavljanju u funkciju većine poljoprivrednog zemljišta, kasni s provedbom Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nema nikakav učinak po pitanju površina pod navodnjavanjem.

Tema današnje konferencije je neučinkovita provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojeg je donijela aktualna Vlada, kao i najavljene izmjene i dopune koje ništa suštinski neće riješiti već samo zamagljuju stvarno stanje. – rekao je Krunoslav Zmaić i najavio kao dokaz činjenicu da 2013. i 2014. godine Agencija za poljoprivredno zemljište u raspisanim natječajima dodjeljuje samo 1400 ha zemlje u najam na 50 godina. Sve ostale površine su već ranije bile ugovorene, a ugovori se samo produžuju. Zmaić je podsjetio da je ministar Jakovina kod donošenja izmjena i dopuna Zakona u 2013. godini naveo kako će se donošenjem istog osigurati stavljanje u funkciju čak 500.000 ha poljoprivrednog zemljišta. Od toga svega učinak je bio mizeran. HDZ smatra da se državno poljoprivredno zemljište treba staviti u funkciju, te da je porazan podatak da je zemljište koje je dodijeljeno samo u 40 posto dodijeljeno OPG-ima koji bi trebali biti temelj održive poljoprivredne proizvodnje.

Na konferenciji se moglo čuti i da bi se trebalo ponovno pristupiti prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta s tim da prednost imaju mali OPG-i, te da zemljištem upravljaju općine. Tugomir Majdak, tajnik HDZ Odbora za poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo je govorio da je resorno ministarstvo zakasnilo sa svim pretpostavkama kako bi poljoprivreda iskoristila sve moguće resurse.
– Ukazivali smo na neučinkovitost i nekompetentnost ljudi koji rade u ministarstvu. Mi ćemo voditi politiku s naglaskom na edukaciju i informiranje svih onih koji od ovih fondova i od ove zajedničke poljoprivredne politike mogu imati koristi.

Majdak je također rekao da je predsjednik Odbora za poljoprivredu HDZ-a Krunoslav Zmaić naglasio da će u tom dijelu voditi javnu transparentnu politiku i mogućnost svih da doprinesu što boljem iskorištenju EU fondova.

Pročitajte još