Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Forum za zaštitu okoliša na temu Planet Zemlja – naš dom

orah logo

Dana 30. lipnja 2014. u organizaciji Gradske organizacije ORaH-a Bjelovar Foruma za zaštitu okoliša održan je drugi edukativni sastanak na temu ”Planet Zemlja – naš dom” s podtemom ”Kako spasiti Zemlju”. Predavanje je održala članica stranke mr. Mira Seretin. Osim članova istome su bili i prisutni simpatizeri i ljubitelji očuvanja prirode. Edukativno druženje uz predsjednika Foruma za zaštitu okoliša Darka Podravca isti je otvorio dr.sc. Dragutin Hubak.

Predavanjem mr. Mira Seretin obuhvatila je okvirni uvid u ekološke pojmove i ekologiju koja opisuje prirodu koja obuhvaća raznolike procese na razini cijeloga planeta pa preko lokalnih i regionalnih područja do vrlo malih lokacija, bez obzira o kojoj točki na zemlji govorili. Ekologija je opisana kao znanost koja nam kroz raznolika istraživanja, između ostalog, daje i jasan uvid u utjecaje na pojedine vrste, krajobraze, čovjekov životni okoliš, zdravlje, genetsku raznolikost, ekosustave i globalno zagađenje, a koje čovjek ostvaruje svojim zahvatima, politikom, sukobima, industrijom, novim tehnologijama i tako dalje. U skladu s tim ekologija nam može dati ključne informacije o tome kakav smjer, plan ili strategiju održivi razvoj treba preuzeti. Uz niz fotografskih motiva, Mira Seretin upoznala je s nizom ekoloških izraza i problema koje je moguće detaljnije pojasniti i razraditi na budućim predavanjima pa je članovima predložila pripadajuće teme. Na kraju predavanja, postavila je cijeli niz motivacijskih pitanja koja se tiču lokalnih i realnih problema.

Uslijedila je rasprava o lokalno prisutnim i uočenim problemima, poput kanaliziranih vodotoka, pojedinačnih slabo kontroliranih lovnih aktivnosti, zabrinutost zbog nepoznanica u kontroli uvoza genetski modificiranih organizama, sjemena i proizvoda, dugogodišnjeg propadanja pojedinih močvarnih ekosustava, neadekvatnog i nekoordiniranog korištenja prirodnih vrijednosti, nedostatka znanstvenih istraživanja velikih šumskih ekosustava u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te neiskorištavanje i zanemarivanje postojećih istraživačkih kapaciteta za razvoj poljoprivrede u Hrvatskoj.

Na kraju, zaključeno je da je predavanje Mire Seretin u skladu s ranije dogovorenim planom rada Foruma za zaštitu okoliša za početak održano na ležerniji način, ali je obuhvatilo sve važnije probleme koji su prepoznati i u Zakonu o zaštiti prirode, koji će biti obrađen na idućem sastanku. Također da Forum za zaštitu okoliša treba započeti s detaljnim planiranjem aktivnosti oko zaštite i poboljšanja stanja prirode na jednom ili nekoliko lokacija u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, pri čemu se što više treba osloniti na savjetovanje sa stručnjacima različitih struka i komunikaciju s lokalnom zajednicom.

Pročitajte još