01. ožujka 2021

crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr
crosst.hr

Dva nova ogranka u Gradskoj organizaciji HSS-a

Hrvatska seljačka stranka jedina je politička stranka i sela i grada. Najbolji dokaz za to su novokonstituirani ogranak u Mjesnom odboru Galovac, s izabranom predsjednicom Martinom Perković, kao i novi ogranak u Mjesnom odboru Antun Gustav Matoš, s izabranom predsjednicom Tanjom Mamić.

Jedinstven je zaključak, u jednom i u drugom ogranku, da se u gradu Bjelovaru mora voditi veća briga o ravnomjernom razvoju i ujednačenim uvjetima života u gradskim i prigradskim naseljima.

Povezani članci

newsend_hgk