28. studenoga 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Dva nova ogranka u Gradskoj organizaciji HSS-a

hss izbor mladih

Hrvatska seljačka stranka jedina je politička stranka i sela i grada. Najbolji dokaz za to su novokonstituirani ogranak u Mjesnom odboru Galovac, s izabranom predsjednicom Martinom Perković, kao i novi ogranak u Mjesnom odboru Antun Gustav Matoš, s izabranom predsjednicom Tanjom Mamić.

Jedinstven je zaključak, u jednom i u drugom ogranku, da se u gradu Bjelovaru mora voditi veća briga o ravnomjernom razvoju i ujednačenim uvjetima života u gradskim i prigradskim naseljima.

Slične objave