20. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Grad Bjelovar – Javni poziv poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije

Grad Bjelovar – NOVOSTI – Javni poziv poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Bjelovara o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“, do iskorištenja sredstava, Klasa: 403-01/15-01/13, Urbroj:2103/01-02-15-7 od 3. prosinca 2015. godine, gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl.politolog, dana 22. srpnja 2016. godine raspisuje


JAVNI POZIV
PODUZETNICIMA ZA KORIŠTENJE KREDITNIH SREDSTAVA
IZ KREDITNE LINIJE „ BJELOVARSKI PODUZETNIK 2016.”
do iskorištenja sredstava

1. KORISNICI KREDITA

ZAHTJEV ZA KREDIT MOGU PODNIJETI:
 Obrti
 Mala i srednja trgovačka društva
 Zadruge
 Profitne ustanove
 Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
 fizičke osobe u slobodnom zanimanju ( zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, revizori, arhitekti, sudski vještaci i sl.)
koja su u 51% vlasništvu državljana Republike Hrvatske
Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Bjelovara bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

2. IZNOS KREDITA

 najniži iznos, 40.000,00 kuna
 najviši iznos je određen do iznosa od 2.500.000,00 kuna
Iznimno, kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta (objekata, postrojenja i opreme) Grad subvencionira do 40% ukupne odobrene vrijednosti investicije, a max. do iznosa 5.000 000,00 kn (odnosi se na investicije vrijednosti iznad 2.500 000,00 kn

3. NAMJENA KREDITA

 kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata
 nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
 obrtna sredstva u funkciji investicije ( do 30% )

4. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA

 otplata do 10 (deset) godina za kupnju, izgradnju uređenje ili proširenje gospodarskog objekta
 otplata do 7 (sedam) godina za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
 poček do 2 ( dvije) godine koji je uračunat u rok otplate (osim za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme: poček do 6 mjeseci
 rok korištenja: do 12 mjeseci

5. KAMATNA STOPA

 krediti uz valutnu klauzulu vezanu za EUR:3M EURIBOR + 5,55 % godišnje , promjenjiva.
 3M EURIBOR se utvrđuje u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke.
Redovna kamata dospijeva na naplatu mjesečno ili kvartalno.

6. SUBVENCIJA GRADA

Grad Bjelovar subvencionira kamatu na poduzetničke kredite iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ po stopi od :
 2,0% ( dvaposto) za proizvodne djelatnosti
 1,0% ( jedanposto ) za uslužne djelatnosti
ukoliko se poduzetnik javi na Javni poziva za subvencioniranje kamata na odobrene kredite iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“, i ispuni sve uvjete iz Javnog poziva.
Kamatna stopa za vrijeme korištenja kredita i za vrijeme počeka se ne subvencionira.

7. OTPLATA KREDITA

 Kredit se otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama, u kunskoj protuvrijednosti valute EUR obračunatoj po srednjem tečaju HNB-a, važećem na dan plaćanja.

8. OTKAZ KREDITA

 Ako poduzetnik ne podmiri dospjele obveze prispjelih rata kredita u roku od 60 dana od dana njihova dospijeća, Banka može otkazati Ugovor o kreditu i isti proglasiti dospjelim u cijelosti, te aktivirati instrumente osiguranja naplate.

9. NAKNADA

 0,50% do 0,65 % jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita, visinu naknade utvrđuje banka.

10. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA

 hipoteka – predmet hipoteke može biti i objekt kupnje ili uređenja,
 sudužništvo,
 jamci,
 jamstvo Hrvatske agencije malog gospodarstva (HAMAG BICRO)
 visina jamstva 1 : 1,3
 drugi uobičajeni instrumenti osiguranja koje poduzetnik dogovori sa Bankom

11. STATUS PODUZETNIKA

 nije uvjetovan kao deponent Banke

12. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

 Dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na poslovni račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita
 Dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Poduzetnika

13. UVJETI KREDITIRANJA

Potencijalni korisnici kredita iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“, moraju zadovoljiti slijedeće osnovne uvjete:
 da posljednje dvije godine nisu ostvarili negativan financijski rezultat,
 da nisu u postupku zatvaranja,stečaja, stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije,
 da u strukturi vlasništva nemaju udjele države, lokalne vlasti ili tvrtke u vlasništvu
 države i lokalne vlasti,
 da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru,
 da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza na ime poreza i prireza na
 dohodak te poreza na tvrtku, što dokazuje potvrdom Porezne uprave

14. OSNOVNA DOKUMENTACIJA

1. Obrazac Zahtjeva za poduzetnički kredit
2. Preslika rješenja o upisu u sudski registar, preslika obrtnice ili neki drugi odgovarajući registar
3. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
4. Karton deponiranih potpisa
5. Financijsko izvješće o poslovanju u posljednje dvije godine
6. Dokumentacija o uspješnosti poslovanja BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana
7. Poslovni plan za kredite do 400.000,00 kuna
8. Investicijski program za kredite veće od 400.000,00 kuna
9. Dokaz vlasništva nad imovinom ( gruntovni izvadak)
10. Izvadak iz posjedovnog lista
11. Kopija katastarskog plana s označenim i ucrtanim postojećim stanjem
12. Preslika lokacijske ili građevinske dozvole
13. Potvrda Grada Bjelovara o podmirenim obvezama prema Gradu
14. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema Gradu , državi
Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita, podiže se u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2/II, sob broj 46.

15. PODNOŠENJE ZAHTJEVA


Po objavi Javnog poziva poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“, Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu:
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju „Bjelovarski poduzetnik 2016.“

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju „Bjelovarski poduzetnik 2016. “ zaprima pristigle Zahtjeve, sastavlja Zapisnik sa zaključkom i prijedlogom Prijedloga odluke koji upućuje Gradonačelniku na usvajanje.

Konačan Prijedlog Odluke o korištenju sredstava iz kreditnog fonda, kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ donosi Gradonačelnik i isti s priloženom dokumentacijom upućuje u nadležnu banku, na konačno donošenje.

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063.

Nepotpuni zahtjevi za kredit neće biti razmatrani.

Javni poziv za subvencioniranje kamata iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2016″ u 2017. godini

KLASA: 403-01/15-01/13
URBROJ: 2103/01-01-16-24
Bjelovar, 22. srpanj 2016.

Slične objave

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja
Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.
Autorska prava
Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.
Pravo na prenošenje
Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.
Linkovi na ostale stranice
Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati linkove na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.
Zaštita privatnosti
Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl.
Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.
Prava i obveze korisnika
Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:
•    Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji.
•    Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći.
•    Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima.
•    Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
•    Lažno predstavljanje
•    Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
•    Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima.
Registracija korisnika
Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.
Pravila komentiranja
Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni.
Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Linkovi trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43 000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.