18. svibnja 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Mini oglasnik

NAPOMENA: Naručitelj oglasa, prema Zakonu o zabrani i spriječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, dužan je prilikom naručivanja oglasa navesti podatke o svojem identitetu, tvrtku i sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili naručitelja te njegovo prebivalište odnosno boravište. To važi i za fizičke osobe koje iznajmljuju i pružaju usluge. Za prodaju nije potrebno navoditi sve informacije, već broj telefona i ono što smatrate da bi kupac trebao znati.

Prijavite se na NATJEČAJ i osvojite nagradu! Pošaljite fotografije za sudjelovanje na Izložbi fotografija BOŽIĆNI GALA KONCERT U BJELOVARU

Prijavite se na NATJEČAJ i osvojite nagradu! Pošaljite fotografije za sudjelovanje na Izložbi fotografija BOŽIĆNI GALA KONCERT U BJELOVARU
Udruga BJELOVART u suradnji s Gradskim muzejom Bjelovar                                                             raspisuje                                             ...
Opširnije