Crosst.hr

Predstavljena knjiga prof. dr. sc. Vladimira Strugara Učitelj između stvarnosti i nade

strugar ucitelj promocija 1

U Gradskom muzeju Bjelovar predstavljena knjiga prof. dr. sc. Vladimira Strugara Učitelj između stvarnosti i nade sa znakovitom po(r)ukom: „Učitelj je uvijek važan u djetetovu životu!“

Tri su ključna pojma već istaknuta u naslovu knjigu, a to su učitelj, stvarnost i nada. Knjiga ima dva dijela, a njih povezuje pojam učitelj.

U prvom dijelu knjige razmatraju se na teorijskoj razini učiteljeve osobine, kako osobne tako i pedagoške. Time se nastoji reći što znači biti učitelj te posebno ukazati da učiteljeve osobine utječu na učenikov rad i uspjeh. U tom je dijelu i šest empirijskih istraživanja, primjerice o razini učiteljeve empatije, elementima kulture škole, društvenom ugledu učitelja te učiteljevi stavovi o tome žele li preporučiti svoje zanimanje drugima, o tome kako procjenjuju društveni položaj prosvjete i ide li hrvatsko školstvo u dobrom smjeru.

Rezultati istraživanja pokazuju da još uvijek 30% učitelja ne pokazuje osobinu empatičnosti, da u najvećem postotku pozitivno ocjenjuju načine na koje ih učitelji vode u radu, dok je od pet elemenata kulture škole na posljednjem mjestu sloboda učenika. Time se potiče važno pitanje što je sloboda učenika u školi? Postoje li i gdje su granice u odgoju? Utvrđeno je na temelju komparativnog istraživanja (1993. i 2010.) da bi 18,5% učitelja sigurno preporučilo svoje zanimanje drugoj osobi a 10,2 % ne bi preporučilo. Na takav stav utječu prije svega uvjeti rada u školama. Roditelji cijene poziv učitelja i daju im važno društveno mjesto (ugled) među 35 zanimanja. S druge pak strane 63,2% učitelja smatra da je njihov društveni položaj nepovoljan i to prije svega zbog neodgovarajućih radnih uvjeta u školama. Na pitanje ide li hrvatsko školstvo u pravom smjeru njih 50,7% smatralo je 2010. da ide u lošem smjeru, dok je 2003. godine tako mislilo 38,8%.

Drugi dio knjige posvećen je obilježavanju Svjetskog dana učitelja (6. listopada) od 2000. do 2003. godine. Bio je to pokušaj da se učitelj i školstvo stave u središte nacionalnog interesa te da se potaknu potrebne promjene. Tom su prilikom 134 učitelja/nastavnika i odgajatelja i 84 odgojno-obrazovne ustanove dobile priznanja za svoje rezultate. Govoreno je o onome što je postignuto u školstvu na nacionalnoj razini, primjerice pripremljena je koncepcija promjena odgojno-obrazovnog sustava, uvedeno je međunarodno ispitivanje postignuća (PISA projekt), stvoreni su uvjeti za uvođenje državne mature, uvedeno je učenje stranog jezika od 1. razreda osnovne škole, pokrenut je proces informatizacije školstva i obrazovanja odraslih kao dijela cjeloživotnog učenja i dr. To su činjenice koje su važne za povijest hrvatskoga školstva. U drugom dijelu knjige naglašene su vizije promjena hrvatskog školstva u europskom kontekstu.

Knjiga je posvećena učitelju, a rezultati istraživanja mogu biti korisni u planiranju promjena i vođenju obrazovne politike u Hrvatskoj. U tom je smislu ona nada da se znanjem, radom i zajedništvom može školstvo promijeniti te da škola može ostvarivati i obrazovnu i odgojnu ulogu. Stvarnosti unatoč.

„Nakon što sam pročitao knjigu uočio sam zaključke za sve što je do sada napisao bivši ministar prosvjete, dr. Strugar!“ – rekao je na predstavljanju knjige prof. Ilija Pejić i toplo preporučio još jednu knjigu Vladimira Strugara: PEDAGOŠKI RAD NAPREDAK.

Dr. Nevio Šetić, povjesničar, političar i publicist,veliki meštar Družbe „Braća Hrvatskog Zmaja“ između ostalog je naglasio: „…i stručno i politički podijeljena Hrvatska treba ako ne politički onda stručni konsenzus. Ovo je knjiga o metodologiji hrvatskog obrazovanja.“ – spomenuvši i Sokratov SMISAO PODUČAVANJA.

„Dok si učitelj moraš biti spreman da si čitav život i učenik. Ne možete graditi budućnost ako ne znate što je prije bilo!“, naglasio ne na predstavljanu, urednik knjige, Damir Domišljanović.

„ . . . za njegov pedagoški rad dajem čistu peticu!“ – zaključio je predstavljanje knjige mr.sc. Dražen Podravec.

Iz recenzija:

„Djelo je pregled autorovih iznimno vrijednih, napisanih ili izgovorenih, misli o učitelju s različitih motrišta. To je ekspliciranje osobnih iskustava i promišljanja te rezultata vlastitih empirijskih istraživanja o temi učitelj. Poglavlja čine sadržajno i kompozicijski logičnu cjelinu koju simbolizira i povezuje zanimljiv i originalan naslov knjige Učitelj između stvarnosti i nade. Djelo otvara mogućnosti i potiče nadaljnje istraživačke aktivnosti.” prof. dr. sc. Mijo Cindrić

„Recenzirani rukopis posebno je proflirano djelo pisano tako da predstavi učitelja, njegovu profesiju i poziv, uvjete u kojima radi, stručna mišljenja domaćih autora, mišljenja i preporuke međunarodnih organizacija, rezultate empirijskih istraživanja (temeljene na znanstvenoj metodologiji istraživanja), teorijska domišljanja naših i svjetskih autora o učitelju i učiteljskom pozivu. Uzme li se u obzir da je autor u našim okvirima najkompetentnija osoba, razumljivo je da smo dobili vrlo originalno djelo koje je namijenjeno prije svega informiranju šire društvene javnosti i znanstvenih institucija, a na temelju znanstvenog elaboriranja teme kojom se bavi u svom djelu.” prof. dr. sc. Vladimir Jurić

„Pročitao sam cijeli tekst s velikim zanimanjem i moram reći da sam puno naučio i još želim iz njega učiti. Da još radim, sigurno bih ga dobro proučio i nakon toga znao bih kako postati bolji učitelj ili ravnatelj. Želio bih da knjiga dođe do svakog učitelja koji želi znanje i poticaje, a to tekst pruža. Našim učiteljima treba znanja, treba im priznanje za učinjeno, a to se ostvarilo u ministarskom mandatu. Po(r)uka je knjige – učitelj je uvijek važan u djetetovu životu.” mr. sc. Dražen Podravec

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.