Crosst.hr

Svaka općina treba sama odlučiti kako će zbrinjavati otpad

2016 03 udrugaopcina 1

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović susreo se u petak 11. ožujka s izaslanstvom Udruge općina u Republici Hrvatskoj predvođenim predsjednikom udruge Đurom Bukvićem. Resornom je ministru skrenuta pozornost na nekoliko aktualnih problema koji pritišću lokalnu samoupravu u Hrvatskoj kako glede zakonske regulative, tako i u praktičnom funkcioniranju.
http://www.bjelovar.info/images/uploads/2016_03_udrugaopcina_1.jpg
Mišljenje je općinskih načelnika da vlada odnosno ministarstvo trebaju odlučnije provoditi sanaciju divljih deponija i posebno voditi računa o različitim potrebama pojedinih lokalnih samouprava kad je u pitanju zbrinjavanje otpada.

Svakoj sredini, svakom gradu i općini treba omogućiti da sama izabere način na koji će gospodariti otpadom. Zakon o reciklaži mora doživjeti izmjene, rečeno je, jer aktualni predstavlja prevelik trošak za male i siromašne sredine budući da forsira prikupljanje otpada u velikim centrima za reciklažu, a poznato je da bi mali bili dostupniji i jeftiniji. Pored toga nisu zanemarive ni razlike između urbanih i ruralnih sredina u količini i cijeni zbrinjavanja otpada. Vladina Uredba o komunalnom gospodarenju otpadom prema kojoj bi svaki korisnik plaćao zbrinjavanje onoliko otpada koliko ga i proizvede u proceduri je donošenja i od principa plaćanja prema korištenju neće se odustati.

Ministar Dobrović izrazio je želju za intenzivnom suradnjom s lokalnom samoupravom kao i s Udrugom općina u RH.

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.