Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u veljači 2016. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu
Od ukupnoga broja nezaposlenih u veljači 2016. bila su 5.763 nezaposlena muškarca (50,8%) i 5.573 nezaposlene žene (49,2%). U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 0,9%, dok je broj žena povećan za 0,8%. U odnosu na veljaču 2015. godine broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 19,0%, a žena za 11,3%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja
U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (4.063 ili 35,9%), a slijede osobe sa završenom osnovnom školom (3.063 ili 27,0%), osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (2.522 ili 22,3%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (1.025 ili 9,0%), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (377 ili 3,3%) te osobe sa završenim fakultetom i akademijom (286 ili 2,5%).

1.3. Nezaposleni prema dobi
U skupini nezaposlenih osoba u veljači 2016. bilo je: 2.297 (20,3%) osoba do 24 godine, 1.202 (10,6%) od 25 do 29 godina, 1.098 (9,7%) od 30 do 34 godine, 1.111 (9,8%) od 35 do 39 godina, 1.114 (9,8%) od 40 do 44 godine, 1.165 (10,3%) od 45 do 49 godina, 1.306 (11,5%) od 50 do 54 godine, 2.043 (18,0%) od 55 i više godina.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama
Krajem veljače 2016. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (5.376 ili 47,4%), zatim u Ispostavi Daruvar (2.146 ili 18,9%), Ispostavi Garešnica (1.579 ili 13,9%), Ispostavi Čazma (1.210 ili 10,7%) te Ispostavi Grubišno Polje (1.025 ili 9,1%).

U veljači 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost povećana je u Ispostavama Grubišno Polje (za 50 osoba ili 5,1%) i Čazma (za 4 osobe ili 0,3%), a smanjena je u Ispostavama Garešnica (za 27 osoba ili 2,7%), Bjelovar (za 17 osoba ili 0,3%) i Daruvar (za 17 osoba ili 0,8%).

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je smanjena svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 955 osoba ili 15,1%, zatim u Ispostavi Daruvar za 354 osobe ili 14,2%, u Ispostavi Garešnica za 259 osoba ili 14,1%, u Ispostavi Grubišno Polje za 227 osoba ili 18,1% te u Ispostavi Čazma za 198 osoba ili 14,1%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U veljači 2016. godine novčanu naknadu je koristilo 1.567 nezaposlenih osoba ili 13,8% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 229 osoba ili 12,8% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na veljaču 2015. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 596 osoba ili 27,6%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM VELJAČE 2016.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih
Ukupno je tijekom veljače 2016. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 800 osoba. Od toga je zaposleno 565 (0,7% ili 4 osobe manje nego u veljači 2015. godine, ali 8,7% ili 45 osoba više nego u prethodnom mjesecu) i to: 497 osoba (88,0%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 68 osoba (12,0%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• prerađivačka industrija – 150 osoba ili 30,2%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 71 osoba ili 14,3%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 52 osobe ili 10,5%.
• građevinarstvo – 46 osoba ili 9,3%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (247 ili 49,7%), a zatim iz Ispostave Daruvar (105 ili 21,1%), Ispostave Garešnica (66 ili 13,3%), Ispostave Čazma (42 ili 8,5%) te Ispostave Grubišno Polje (37 ili 7,4%).

Istodobno je u veljači 2016. godine 235 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih
Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom veljače 2016. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 793 osobe (15,1% ili 104 osobe više nego u veljači 2015. godine te 12,4% ili 112 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 484 osobe (61,0%) izravno iz radnog odnosa, 252 osobe (31,8%) iz neaktivnosti, 39 osoba (4,9%) iz drugih oblika rada, 15 osoba (1,9%) iz redovitog školovanja i 3 osobe (0,4%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 484 osobe, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 109 osoba ili 22,5%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 72 osobe ili 14,9%
• prerađivačka industrija – 63 osobe ili 13,0%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 59 osoba ili 12,2%
• građevinarstvo- 55 osoba ili 11,4%.

3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programima aktivne politike zapošljavanja na početku mjeseca veljače aktivna su bila 892 korisnika. Tijekom mjeseca novouključene su 23 osobe, a istodobno je iz mjera izašlo 227 osoba. Tako je na kraju veljače 2016. godine broj aktivnih korisnika mjera 688.

Novouključene osobe tijekom 2016. godine (do 29. veljače) obuhvaćene su sljedećim mjerama: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 23 osobe (71,9%), Potpore za zapošljavanje 7 osoba (21,9%), Javni radovi 1 osoba (3,1%) i Potpore za samozapošljavanje 1 osoba (3,1%).

Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 429 osoba (62,4%), Potpore za zapošljavanje 173 osobe (25,1%), Javni radovi 52 osobe (7,6%) i Potpore za samozapošljavanje 34 osobe (4,9%).

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.