Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u veljači 2015. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

Od ukupnoga broja nezaposlenih u veljači 2015. bilo je 7.114 nezaposlenih muškaraca (53,4%) i 6.215 nezaposlenih žena (46,6%). Broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 0,3% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u odnosu na veljaču 2014. godine smanjen je za 5,1%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec smanjen za 1,3%, a u odnosu na veljača 2014. godine za 5,9%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 59,5% (36,8% s trogodišnjom te 22,7% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 35,1% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 5,4% (s fakultetom 2,5% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 2,9%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 21,1% nezaposlenih (2.819 osoba), od 25 do 29 godina 11,6% (1.543 osobe), od 30 do 34 godine 10,2% (1.359 osoba), od 35 do 39 godina 10,3% (1.372 osobe), od 40 do 44 godine 9,3% (1.239 osoba), od 45 do 49 godina 10,5% (1.402 osobe), od 50 do 54 godine 10,6% (1.417 osoba) te iznad 55 godina 16,3% (2.178 osoba). U veljači 2015. nezaposlenost je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla u skupini od 55 i više godina za 4,4% (91 osobu), dok je u skupini od 25 do 29 godina smanjena za 16,8% (312 osoba) te od 15 do 24 godine za 9,6% (300 osoba).

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem veljače 2015. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (47,5% ili 6.331 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (18,8% ili 2.500 osoba), Ispostava Garešnica (13,8% ili 1.838 osoba), Ispostava Čazma (10,6% ili 1.408 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,4% ili 1.252 osobe).

U veljači 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u Ispostavi Bjelovar za 85 osoba ili 1,3%, u Ispostavi Daruvar za 29 osoba ili 1,1%, u Ispostavi Čazma za 10 osoba ili 0,7% te u Ispostavi Grubišno Polje za 1 osobu ili 0,1%, dok je u Ispostavi Garešnica ostala nepromijenjena.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 206 osoba ili 12,6%, dok je smanjena u Ispostavi Bjelovar za 504 osobe ili 7,4%, u Ispostavi Daruvar za 347 osoba ili 12,2%, u Ispostavi Grubišno Polje za 68 osoba ili 5,2% te u Ispostavi Čazma za 59 osoba ili 4,0%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U veljači 2015. godine novčanu naknadu su koristile 2.163 nezaposlene osobe ili 16,2% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 300 osoba ili 12,2% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na veljaču 2014. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 228 osoba ili 9,5%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM VELJAČE 2015.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom veljače 2015. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 794 osobe. Od toga je zaposlena 561 osoba (23,6% ili 107 osoba više nego u veljači 2014. godine te 8,7% ili 45 osoba više nego u prethodnom mjesecu) i to: 475 osoba (84,7%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 86 osoba (15,3%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• prerađivačka industrija – 154 osobe ili 32,4%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 60 osoba ili 12,6%
• građevinarstvo – 52 osobe ili 10,9%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 52 osobe ili 10,9%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (255 osoba ili 53,7%), a zatim iz Ispostave Daruvar (107 osoba ili 22,5%), Ispostave Garešnica (52 osobe ili 10,9%), Ispostave Čazma (36 osoba ili 7,6%) te Ispostave Grubišno Polje (25 osoba ili 5,3%).

Istodobno su u veljači 2015. godine 233 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom veljače 2015. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 689 osoba (25,5% ili 236 osoba manje nego u veljači 2014. godine te 34,8% ili 368 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 375 osoba (54,4%) izravno iz radnog odnosa, 270 osoba (39,2%) iz neaktivnosti, 27 osoba (3,9%) iz redovitog školovanja, 11 osoba (1,6%) iz drugih oblika rada te 6 osoba (0,9%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 375 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 89 osoba ili 23,7%
• građevinarstvo – 67 osoba ili 17,9%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 64 osobe ili 17,1%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 47 osoba ili 12,5%.

Pročitajte još