Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u travnju 2016. godine

hzzo logo

Od ukupnoga broja nezaposlenih u travnju 2016. bilo je 5.076 nezaposlenih muškaraca (50,7%) i 4.939 nezaposlenih žena (49,3%). U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 6,4%, dok je broj žena smanjen za 7,9%. U odnosu na travanj 2015. godine broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 19,5%, a žena za 14,4%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (3.459 ili 34,6%), a slijede osobe sa završenom osnovnom školom (2.806 ili 28,0%), osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (2.175 ili 21,7%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (971 ili 9,7%), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (343 ili 3,4%) te osobe sa završenim fakultetom i akademijom (261 ili 2,6%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

U skupini nezaposlenih osoba u travnju 2016. bilo je: 527 (5,3%) osoba od 15 do 19 godina, 1.307 (13,1%) od 20 do 24 godine, 1.036 (10,3%) od 25 do 29 godina, 940 (9,4%) od 30 do 34 godine, 984 (9,8%) od 35 do 39 godina, 984 (9,4%) od 40 do 44 godine, 1.083 (10,8%) od 45 do 49 godina, 1.211 (12,1%) od 50 do 54 godine, 1.327 (13,2%) od 55 do 59 godina i 616 (6,2%) osoba u dobi od 60 i više godina.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem travnja 2016. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (4.680 ili 46,7%), zatim u Ispostavi Daruvar (1.969 ili 19,7%), Ispostavi Garešnica (1.387 ili 13,9%), Ispostavi Čazma (1.074 ili 10,7%) te Ispostavi Grubišno Polje (905 ili 9,0%).

U travnju 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama i to u Ispostavi Bjelovar za 430 osoba ili 8,4%, Ispostavi Garešnica za 92 osobe ili 6,2%, Ispostavi Čazma za 70 osoba ili 6,1%, Ispostavi Daruvar za 111 osoba ili 5,3% i Ispostavi Grubišno Polje za 65 osoba ili 6,7%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je smanjena svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 1.112 osoba ili 19,2%, zatim u Ispostavi Daruvar za 233 osobe ili 10,6%, u Ispostavi Grubišno Polje za 265 osoba ili 22,6%, u Ispostavi Garešnica za 261 osobu ili 15,8% te u Ispostavi Čazma za 195 osoba ili 15,4%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U travnju 2016. godine novčanu naknadu je koristilo 1.219 nezaposlenih osoba ili 12,2% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 196 osoba ili 13,9% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na travanj 2015. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 491 osobu ili 28,7%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM TRAVNJA 2016.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom travnja 2016. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 1.355 osoba. Od toga su zaposlene 1.032 (7,6% ili 85 osoba manje nego u travnju 2015. godine, ali 27,7% ili 224 osobe više nego u prethodnom mjesecu) i to: 968 osoba (93,8%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 64 osobe (6,2%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 242 osobe ili 25,0%
• prerađivačka industrija – 137 osoba ili 14,2%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 124 osobe ili 12,8%
• građevinarstvo – 116 osoba ili 16,4%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (480 ili 49,6%), a zatim iz Ispostave Daruvar (181 ili 18,7%), Ispostave Garešnica (148 ili 15,3%), Ispostave Čazma (86 ili 8,9%) te Ispostave Grubišno Polje (73 ili 7,5%).

Istodobno su u travnju 2016. godine 323 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom travnja 2016. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 587 osoba (1,3% ili 8 osoba manje nego u travnju 2015. godine te 6,9% ili 38 osoba više u odnosu na prethodni mjesec), i to: 419 osoba (71,4%) izravno iz radnog odnosa, 142 osobe (24,2%) iz neaktivnosti, 20 osoba (3,4%) iz drugih oblika rada, 5 osoba (0,9%) iz redovitog školovanja i 1 osoba iz individualne poljoprivrede (0,2%).

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 419 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 116 osoba ili 27,7%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 79 osoba ili 18,9%
• građevinarstvo – 46 osoba ili 11,0%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 46 osoba ili 11,0%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 46 osoba ili 11,0%

3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programima aktivne politike zapošljavanja na početku mjeseca travnja aktivna su bila 647 korisnika. Tijekom mjeseca novouključeno je 38 osoba, a istodobno je iz mjera izašlo 48 osoba. Tako je na kraju travnja 2016. godine broj aktivnih korisnika mjera 637.

Novouključene osobe tijekom 2016. godine (do 30. travnja) obuhvaćene su sljedećim mjerama: Potpore za zapošljavanje 43 osobe (50,6%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 36 osoba (42,3%), Potpore za samozapošljavanje 5 osobe (5,9%) i Javni radovi 1 osoba (1,2%).

Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 383 osobe (60,1%), Potpore za zapošljavanje 174 osobe (27,3%), Javni radovi 51 osobe (8,0%) i Potpore za samozapošljavanje 29 osoba (4,6%).

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.