Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u travnju 2015. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnome broju nezaposlenih žene čine 47,8% (5.773 osobe), a muškarci 52,2% (6.308 osoba). Broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 6,9% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u odnosu na travanj 2014. godine smanjen je za 7,8%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec smanjen za 6,1%, a u odnosu na travanj 2014. godine za 5,6%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 58,5% (36,2% s trogodišnjom te 22,3% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 36,0% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 5,5% (s fakultetom 2,5% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,0%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 19,7% nezaposlenih (2.379 osoba), od 25 do 29 godina 11,4% (1.373 osobe), od 30 do 34 godine 10,1% (1.218 osoba), od 35 do 39 godina 10,3% (1.243 osobe), od 40 do 44 godine 9,2% (1.115 osoba), od 45 do 49 godina 10,7% (1.294 osoba), od 50 do 54 godine 11,0% (1.328 osoba) te iznad 55 godina 17,6% (2.131 osoba).

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem travnja 2015. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (47,9% ili 5.792 osobe), zatim slijedi Ispostava Daruvar (18,2% ili 2.202 osobe), Ispostava Garešnica (13,6% ili 1.648 osoba), Ispostava Čazma (10,5% ili 1.269 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,7% ili 1.170 osoba).

U travnju 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama, i to u Ispostavi Bjelovar za 425 osoba ili 6,8%, u Ispostavi Daruvar za 222 osobe ili 9,2%, u Ispostavi Grubišno Polje za 81 osobu ili 6,5%, Ispostavi Garešnica za 54 osobe ili 3,2% te u Ispostavi Čazma za 53 osobe ili 4,0%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 174 osobe ili 11,8%, dok je smanjena u Ispostavi Bjelovar za 468 osoba ili 7,5%, u Ispostavi Daruvar za 424 osobe ili 16,1%, u Ispostavi Čazma za 83 osobe ili 6,1% te u Ispostavi Grubišno Polje za 71 osobu ili 5,7%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U travnju 2015. godine novčanu naknadu su koristile 1.710 2.031 nezaposlenih osoba ili 14,2% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 321 osobu ili 15,8% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na travanj 2014. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio 96 osoba ili 5,3%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM TRAVNJA 2015.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom travnja 2015. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 1.430 osoba. Od toga je zaposleno 1.117 (25,4% ili 226 osoba više nego u travnju 2014. godine te 32,0% ili 271 osoba više nego u prethodnom mjesecu) i to: 1.055 osoba (94,5%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 62 osobe (5,5%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 276 osoba ili 26,2%
• prerađivačka industrija – 236 osoba ili 22,4%
• građevinarstvo – 107 osoba ili 10,1%
• poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 104 osobe ili 9,9%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 102 osobe ili 9,7%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (566 osoba ili 50,%), a zatim iz Ispostave Daruvar (252 osoba ili 22,5%), Ispostave Garešnica (122 osobe ili 10,9%), Ispostave Čazma (87 osoba ili 7,8%) te Ispostave Grubišno Polje (90 osoba ili 8,1%).

Istodobno je u travnju 2015. godine 313 osoba izašlo je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom travnja 2015. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 595 osoba (9,6% ili 52 osobe više nego u travnju 2014. godine te 9,0% ili 59 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 408 osoba (68,6%) izravno iz radnog odnosa, 171 osoba (28,7%) iz neaktivnosti, 12 osoba (2,0%) iz redovitog školovanja, 2 osobe (0,3%) iz drugih oblika rada, te iz individualne poljoprivrede 2 osobe (0,3%).

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 408 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 89 osoba ili 21,8%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 72 osobe ili 17,6%
• prerađivačka industrija – 55 osoba ili 13,5%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 46 osoba ili 11,3%

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.