01. prosinca 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u svibnju 2016. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

Od ukupnoga broja nezaposlenih u svibnju 2016. bilo je 4.599 nezaposlenih muškaraca (50,3%) i 4.552 nezaposlene žene (49,7%). U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 9,4%, dok je broj žena smanjen za 7,8%. U odnosu na svibanj 2015. godine broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 20,7%, a žena za 14,8%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (3.079 ili 33,7%), a slijede osobe sa završenom osnovnom školom (2.602 ili 28,4%), osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (1.963 ili 21,5%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (936 ili 10,2%), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (323 ili 3,5%) te osobe sa završenim fakultetom i akademijom (248 ili 2,7%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

U skupini nezaposlenih osoba u svibnju 2016. bilo je: 410 (4,5%) osoba od 15 do 19 godina, 1.125 (12,3%) od 20 do 24 godine, 948 (10,4%) od 25 do 29 godina, 865 (9,4%) od 30 do 34 godine, 906 (9,9%) od 35 do 39 godina, 902 (9,9%) od 40 do 44 godine, 992 (10,8%) od 45 do 49 godina, 1.146 (12,5%) od 50 do 54 godine, 1.268 (13,9%) od 55 do 59 godina i 589 (6,4%) osoba u dobi od 60 i više godina.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem svibnja 2016. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (4.270 ili 46,6%), zatim u Ispostavi Daruvar (1.800 ili 19,7%), Ispostavi Garešnica (1.260 ili 13,8%), Ispostavi Čazma (995 ili 10,9%) te Ispostavi Grubišno Polje (826 ili 9,0%).

U svibnju 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama i to u Ispostavi Bjelovar za 410 osoba ili 8,8%, Ispostavi Daruvar za 169 osoba ili 8,6%, Ispostavi Garešnica za 127 osoba ili 9,2%, Ispostavi Grubišno Polje za 79 osoba ili 8,7% te Ispostavi Čazma za 79 osoba ili 7,4%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je smanjena svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 1.108 osoba ili 20,6%, zatim u Ispostavi Daruvar za 251 osobu ili 12,2%, u Ispostavi Čazma za 223 osobe ili 18,3%, u Ispostavi Garešnica za 204 osobe ili 13,9% te u Ispostavi Grubišno Polje za 199 osoba ili 19,4%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U svibnju 2016. godine novčanu naknadu su koristile 1.102 nezaposlene osobe ili 12,0% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 117 osoba ili 9,6% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na svibanj 2015. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 427 osoba ili 27,9%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM SVIBNJA 2016.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom svibnja 2016. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 1.424 osobe. Od toga je zaposleno 1.067 (12,5% ili 153 osobe manje nego u svibnju 2015. godine, ali 3,4% ili 35 osoba više nego u prethodnom mjesecu) i to: 988 osoba (92,6%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 79 osoba (7,4%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 303 osobe ili 30,7%
• Prerađivačka industrija – 157 osoba ili 15,9%
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 134 osobe ili 13,6%
• Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 114 osoba ili 11,5%
• Građevinarstvo – 85 osoba ili 8,6%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (467 ili 47,3%), a zatim iz Ispostave Daruvar (214 ili 21,7%), Ispostave Garešnica (131 ili 13,2%), Ispostave Grubišno Polje (89 ili 9,0%) te Ispostave Čazma (87 ili 8,8%).

Istodobno su u svibnju 2016. godine 357 osoba izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu. Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi iz evidencije je izašlo 165 osoba, 119 osoba se odjavilo s evidencije, 54 osobe su izašle iz radne snage (umirovljenje, navršenih 65 godina života, ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada i dr.), a 19 osoba je izašlo iz ostalih razloga.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom svibnja 2016. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 560 osoba (0,4% ili 2 osobe više nego u svibnju 2015. godine te 4,6% ili 27 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 353 osobe (63,0%) izravno iz radnog odnosa, 156 osoba (27,9%) iz neaktivnosti, 39 osoba (7,0%) iz drugih oblika rada, 9 osoba (1,6%) iz redovitog školovanja i 3 osobe (0,5%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 353 osobe, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• Prerađivačka industrija – 68 osoba ili 19,3%
• Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 54 osobe ili 15,3%
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 51 osoba ili 14,4%
• Građevinarstvo – 37 osoba ili 10,5%
• Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 37 osoba ili 10,5%

3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programe aktivne politike zapošljavanja u prvih pet mjeseci 2016. godine novouključeno je 267 osoba, i to 84 muškarca (31,5%) i 183 žene (68,5%). Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 108 osoba (40,4%), Javni radovi 76 osoba (28,5%), Potpore za zapošljavanje 45 osoba (16,9%), Potpore za samozapošljavanje 28 osoba (10,5%) i Obrazovanje nezaposlenih 10 osoba (3,7%).
U programima aktivne politike zapošljavanja na početku mjeseca svibnja aktivna su bila 637 korisnika. Tijekom mjeseca novouključene su 182 osobe, a istodobno je iz mjera izašla 81 osoba. Tako je na kraju svibnja 2016. godine broj aktivnih korisnika mjera 738.

Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 396 osoba (53,7%), Potpore za zapošljavanje 160 osoba (21,7%), Javni radovi 126 osobe (17,1%) i Potpore za samozapošljavanje 46 osoba (6,2%).

Slične objave