Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u svibnju 2015. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnome broju nezaposlenih žene čine 48,0% (5.340 osoba), a muškarci 52,0% (5.796 osoba). Broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 8,1% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u odnosu na svibanj 2014. godine smanjen je za 11,0%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec smanjen za 7,5%, a u odnosu na svibanj 2014. godine za 8,9%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 57,5% (35,8% s trogodišnjom te 21,7% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 36,6% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 5,9% (s fakultetom 2,7% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,2%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 18,5% nezaposlenih (2.056 osoba), od 25 do 29 godina 11,0% (1.229 osoba), od 30 do 34 godine 10,2% (1.134 osobe), od 35 do 39 godina 10,1% (1.130 osoba), od 40 do 44 godine 9,4% (1.043 osobe), od 45 do 49 godina 11,0% (1.220 osoba), od 50 do 54 godine 11,3% (1.255 osoba) te iznad 55 godina 18,6% (2.069 osoba).

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem svibnja 2015. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,3% ili 5.378 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (18,4% ili 2.051 osoba), Ispostava Garešnica (13,1% ili 1.464 osobe), Ispostava Čazma (10,9% ili 1.218 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,2% ili 1.025 osoba).

U svibnju 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama, i to u Ispostavi Bjelovar za 414 osoba ili 7,1%, Ispostavi Garešnica za 184 osobe ili 11,2%, u Ispostavi Daruvar za 151 osobu ili 6,9%, u Ispostavi Grubišno Polje za 145 osoba ili 12,4%, te u Ispostavi Čazma za 51 osobu ili 4,0%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 80 osoba ili 5,8%, dok je smanjena u Ispostavi Bjelovar za 623 osobe ili 10,4%, u Ispostavi Daruvar za 431 osobu ili 17,4%, u Ispostavi Grubišno Polje za 166 osoba ili 13,9% te u Ispostavi Čazma za 97 osoba ili 7,4%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U svibnju 2015. godine novčanu naknadu su koristile 1.529 nezaposlenih osoba ili 13,7% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 181 osobu ili 11,6% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na svibanj 2014. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 123 osobe ili 7,4%..

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM SVIBNJA 2015.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom svibnja 2015. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 1.503 osobe. Od toga je zaposleno 1.220 (50,4% ili 409 osoba više nego u svibnju 2014. godine te 9,2% ili 103 osoba više nego u prethodnom mjesecu) i to: 1.132 osobe (92,8%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 88 osoba (7,2%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 287 osoba ili 25,4%
• javna uprava i obrana (javni radovi) – 212 osoba ili 18,7%
• prerađivačka industrija – 179 osoba ili 15,8%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 102 osobe ili 9,0%
• građevinarstvo – 93 osobe ili 8,2%.

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (557 osoba ili 45,7%), a zatim iz Ispostave Daruvar (217 osoba ili 17,8%), Ispostave Garešnica (204 osobe ili 16,7%), Ispostave Grubišno Polje (139 osoba ili 11,4%) te Ispostave Čazma (103 osobe ili 8,4%).

Istodobno su u svibnju 2015. godine 283 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom svibnja 2015. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 558 osoba (3,0% ili 17 osoba manje nego u svibnju 2014. godine te 6,2% ili 37 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 347 osoba (62,2%) izravno iz radnog odnosa, 160 osoba (28,7%) iz neaktivnosti, 13 osoba (2,3%) iz redovitog školovanja, 36 osoba (6,5%) iz drugih oblika rada, te iz individualne poljoprivrede 2 osobe (0,4%).

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 347 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 73 osoba ili 21,0%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 49 osoba ili 14,1%
• građevinarstvo – 45 osoba ili 13,0%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 43 osobe ili 12,4%.

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.