Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u studenom 2014. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih u studenom 2014. žene čine 48,2% (6.169 osoba), a muškarci 51,8% 6.629 osoba). Broj nezaposlenih muškaraca povećan je za 0,5% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u odnosu na studeni 2013. godine smanjen je za 1,5%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec povećan za 0,5%, a u odnosu na studeni 2013. godine smanjen za 0,9%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 59,0% (35,7% s trogodišnjom te 23,3% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 34,8% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 6,2% (s fakultetom 2,8% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,4%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 21,7% nezaposlenih (2.781 osoba), od 25 do 29 godina 11,8% (1.506 osoba), od 30 do 34 godine 9,8% (1.255 osoba), od 35 do 39 godina 9,8% (1.259 osoba), od 40 do 44 godine 9,3% (1.190 osoba), od 45 do 49 godina 10,6% (1.354 osobe), od 50 do 54 godine 10,6% (1.358 osoba) te iznad 55 godina 16,4% (2.092 osobe). U studenom 2014. nezaposlenost je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla u skupini od 55 i više godina za 10,5% (198 osoba), u skupini od 45 do 49 godina za 8,9% (111 osoba), dok je u skupini od 15 do 24 godine smanjena za 7,9% (240 osoba).

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem studenog 2014. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,1% ili 6.156 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (18,7% ili 2.393 osobe), Ispostava Garešnica (13,8% ili 1.765 osoba), Ispostava Čazma (10,1% ili 1.297 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,3% ili 1.184 osobe).

U studenom 2014. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje nezaposlenosti u u Ispostavi Garešnica za 86 osoba ili 5,1%, u Ispostavi Grubišno Polje za 19 osoba ili 1,6% i Ispostavi Bjelovar za 5 osoba ili 0,1%, dok je smanjenje zabilježeno u Ispostavi Daruvar za 35 osoba ili 1,3% te u Ispostavi Čazma za 17 osoba ili 1,3%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 272 osobe ili 18,2%, dok je smanjena u Ispostavi Daruvar za 179 osoba ili 7,0%, u Ispostavi Bjelovar za 157 osoba ili 2,5%, u Ispostavi Grubišno Polje za 54 osobe ili 4,4% te u Ispostavi Čazma za 45 osoba ili 3,4%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U studenom 2014. godine novčanu naknadu je koristila 2.161 nezaposlena osoba ili 16,9% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se za 119 osoba ili 5,8% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na studeni 2013. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 45 osoba ili 2,0%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM STUDENOG 2014.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom studenog 2014. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 900 osoba. Od toga je zaposleno 634 osoba (61,7% ili 242 osobe više nego u studenom 2013. godine te 25,3% ili 128 osoba više nego u prethodnom mjesecu) i to: 561 osoba (88,5%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 73 osoba (11,5%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 124 osobe ili 22,1%
• prerađivačka industrija – 115 osoba ili 20,5%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 58 osoba ili 10,3%
• građevinarstvo – 46 osoba ili 8,2%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije iz Ispostave Bjelovar (296 osoba ili 46,7%), zatim iz Ispostave Daruvar (146 osoba ili 23,0%), Garešnica (99 osoba ili 15,6%), Čazma (61 osoba ili 9,6%) te Grubišno Polje (32 osobe ili 5,1%).

Istodobno su u studenom 2014. godine 266 osoba izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom studenog 2014. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 958 osoba (6,1% ili 62 osoba manje nego u studenom 2013. godine te 25,5% ili 328 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 691 osoba (72,1%) izravno iz radnog odnosa, 217 osoba (22,7%) iz neaktivnosti, 33 osobe (3,4%) iz redovitog školovanja, 14 osoba (1,5%) iz drugih oblika rada te 3 osobe (0,3%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 691 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 210 osoba ili 30,4%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 183 osobe ili 26,5%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 78 osoba ili 11,3%
• građevinarstvo – 56 osoba ili 8,1%.

Pročitajte još