26. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u srpnju 2016. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

Od ukupnoga broja nezaposlenih u srpnju 2016. bilo je 4.300 nezaposlenih muškaraca (50,1%) i 4.290 nezaposlenih žena (49,9%). U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 1,2%, dok je broj žena smanjen za 3,3%. U odnosu na srpanj 2015. godine broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 22,8%, a žena za 17,9%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (2.902 ili 33,0%), a slijede osobe sa završenom osnovnom školom (2.311 ili 26,9%), osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (1.892 ili 22,0%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (907 ili 10,6%), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (334 ili 3,9%) te osobe sa završenim fakultetom i akademijom (311 ili 3,6%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

U skupini nezaposlenih osoba u srpnju 2016. bilo je: 599 (7,0%) osoba od 15 do 19 godina, 962 (11,2%) od 20 do 24 godine, 906 (10,5%) od 25 do 29 godina, 787 (9,2%) od 30 do 34 godine, 803 (9,3%) od 35 do 39 godina, 813 (9,5%) od 40 do 44 godine, 893 (10,4%) od 45 do 49 godina, 1.059 (12,3%) od 50 do 54 godine, 1.188 (13,8%) od 55 do 59 godina i 580 (6,8%) osobe u dobi od 60 i više godina.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem srpnja 2016. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (4.075 ili 47,4%), zatim u Ispostavi Daruvar (1.608 ili 18,7%), Ispostavi Garešnica (1.169 ili 13,6%), Ispostavi Čazma (979 ili 11,4%) te Ispostavi Grubišno Polje (761 ili 8,9%).

U srpnju 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u gotovo svim ispostavama i to u Ispostavi Daruvar za 83 osobe ili 4,9%, Ispostavi Grubišno Polje za 61 osobu ili 7,4%, Ispostavi Bjelovar za 42 osobe ili 1,0% te Ispostavi Garešnica za 19 osoba ili 1,6%, dok je povećana u Ispostavi Čazma za 6 osoba ili 0,6%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je smanjena svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 1.192 osobe ili 22,6%, zatim u Ispostavi Daruvar za 375 osoba ili 18,9%, u Ispostavi Garešnica za 238 osoba ili 16,9%, u Ispostavi Čazma za 206 osoba ili 17,4%, te u Ispostavi Grubišno Polje za 193 osobe ili 20,2%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U srpnju 2016. godine novčanu naknadu su koristile 1.063 nezaposlene osobe ili 12,4% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 36 osoba ili 3,3% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na srpanj 2015. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 453 osobe ili 29,9%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM SRPNJA 2016.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom srpnja 2016. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 1.062 osobe. Od toga je zaposleno 730 osoba i to: 669 osoba (91,6%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 61 osoba (8,4%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem zasnivanja radnoga odnosa (669 osoba) najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• Prerađivačka industrija – 126 osoba ili 18,8%
• Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 122 osobe ili 18,2%
• Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 90 osoba ili 13,5%
• Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje – 90 osoba ili 13,5%
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 60 osoba ili 9,0%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (301 ili 45,0%), a zatim iz Ispostave Daruvar (160 ili 23,9%), Ispostave Grubišno Polje (73 ili 10,9%), Ispostave Garešnica (72 ili 10,8%), te Ispostave Čazma (63 ili 9,4%).

Istodobno su u srpnju 2016. godine 332 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu. Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi iz evidencije su izašle 142 osobe, 106 osoba se odjavilo s evidencije, 58 osoba je izašlo iz radne snage (umirovljenje, navršenih 65 godina života, ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada i dr.), a 26 osoba je izašlo iz ostalih razloga.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom srpnja 2016. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 863 osobe (13,9% ili 139 osoba manje nego u srpnju 2015. godine te 2,4% ili 20 osobe više u odnosu na prethodni mjesec), i to: 413 osoba (47,9%) izravno iz radnog odnosa, 281 osoba (32,6%) iz redovitog školovanja, 140 osoba (16,2%) iz neaktivnosti, 25 osoba (2,9%) iz drugih oblika rada i 4 osobe (0,5%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 413 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• Prerađivačka industrija – 97 osoba ili 23,5%
• Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 59 osoba ili 14,3%
• Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 57 osoba ili 13,8%
• Obrazovanje – 40 osoba ili 9,7%

3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom srpnja 2016. godine uključeno je 166 osoba, i to 75 muškaraca (45,2%) i 91 žena (54,8%).

U programe aktivne politike zapošljavanja u razdoblju od siječnja do srpnja 2016. novouključeno je 470 osoba, i to 172 muškarca (36,6%) i 298 žena (63,4%). Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama: Javni radovi 176 osoba (37,4%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 148 osoba (31,5%), Potpore za zapošljavanje 60 osoba (12,8%), Obrazovanje nezaposlenih 49 osoba (10,4%) i Potpore za samozapošljavanje 37 osoba (7,9%).

Na kraju srpnja 2016. godine u programima aktivne politike zapošljavanja bilo je 806 aktivnih korisnika, obuhvaćenih sljedećim mjerama: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 393 osobe (48,8%), Javni radovi 183 osobe (22,7%), Potpore za zapošljavanje 141 osoba (17,5%) i Potpore za samozapošljavanje 50 osoba (6,2%) %) i Obrazovanje nezaposlenih 39 osoba (4,8%).

U programima aktivne politike zapošljavanja na početku 2016. godine aktivne su bile 892 osobe koje su nastavile s korištenjem mjera. Uz 470 novouključenih osoba, mjere aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini (do 31. srpnja) koristile su ukupno 1.362 osobe, po sljedećim mjerama: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 618 osoba (45,4%), Javni radovi 356 osoba (26,1%), Potpore za zapošljavanje 238 osoba (17,5%), Obrazovanje nezaposlenih 80 osoba (5,9%) i Potpore za samozapošljavanje 70 osoba (5,1%).

Slične objave