Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u srpnju 2015. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

Od ukupnoga broja nezaposlenih u srpnju 2015. bilo je 5.570 nezaposlenih muškaraca (51,6%) i 5.224 nezaposlene žene (48,4%). U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 0,4%, a žena povećan za 0,1%. U odnosu na srpanj 2014. godine broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 10,3%, a žena za 7,8%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (3.778 ili 35,0%), a slijede osobe sa završenom osnovnom školom (2.905 ili 26,9%), osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (2.353 ili 21,8%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (1.044 ili 9,7%), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (378 ili 3,5%) te osobe sa završenim fakultetom i akademijom (336 ili 3,1%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

U skupini nezaposlenih osoba u srpnju 2015. bilo je: 762 (7,1%) osobe od 15 do 19 godina, 1.309 (12,1%) od 20 do 24 godine, 1.156 (10,7%) od 25 do 29 godina, 1.081 (10,0%) od 30 do 34 godine, 1.065 (9,9%) od 35 do 39 godina, 999 (9,3%) od 40 do 44 godine, 1.145 (10,6%) od 45 do 49 godina, 1.209 (11,2%) od 50 do 54 godine, 1.416 (13,1%) od 55 do 59 godina i 652 (6,0%) osobe u dobi od 60 i više godina.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem srpnja 2015. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,8% ili 5.265 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (18,4% ili 1.983 osobe), Ispostava Garešnica (13,0% ili 1.407 osoba), Ispostava Čazma (11,0% ili 1.185 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (8,8% ili 954 osobe).

U srpnju 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u Ispostavi Grubišno Polje za 38 osoba ili 3,8%, u Ispostavi Garešnica za 26 osoba ili 1,8%, Ispostavi Daruvar za 4 osobe ili 0,2% te u Ispostavi Čazma za 1 osobu ili 0,1%, dok je u Ispostavi Bjelovar povećana za 51 osobu ili 1,0%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 91 osobu ili 6,9%, dok je smanjena u Ispostavi Bjelovar za 592 osobe ili 10,1%, u Ispostavi Daruvar za 282 osobe ili 12,5%, u Ispostavi Grubišno Polje za 187 osoba ili 16,4% te u Ispostavi Čazma za 111 osoba ili 8,6%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U srpnju 2015. godine novčanu naknadu je koristilo 1.516 nezaposlenih osoba ili 14,0% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 6 osoba ili 0,4% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na srpanj 2014. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 60 osoba ili 3,8%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM SRPNJA 2015.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom srpnja 2015. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 1.020 osoba. Od toga je zaposleno 733 (2,5% ili 18 osoba više nego u srpnju 2014. godine, ali 21,9% ili 206 osoba manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 674 osobe (95,7%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 59 osoba (4,3%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 184 osobe ili 27,3%
• prerađivačka industrija – 144 osobe ili 21,4%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 82 osobe ili 12,2%
• građevinarstvo – 65 osoba ili 9,6%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 59 osoba ili 8,8%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (341 osoba ili 50,6%), a zatim iz Ispostave Daruvar (146 osoba ili 21,7%), Ispostave Garešnica (90 osoba ili 13,4%), te Ispostave Čazma (52 osobe ili 7,7%) te Ispostave Grubišno Polje (45 osoba ili 6,7%).

Istodobno je u srpnju 2015. godine 287 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom srpnja 2015. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno su ukupno 1.002 osobe (5,7% ili 61 osoba više nego u srpnju 2014. godine te 22,6% ili 185 osoba više u odnosu na prethodni mjesec), i to: 461 osoba (46,0%) izravno iz radnog odnosa, 337 osoba (33,6%) iz redovitog školovanja, 181 osoba (18,1%) iz neaktivnosti, 21 osoba (2,1%) iz drugih oblika rada te iz individualne poljoprivrede 2 osobe (0,2%).

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 461 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 107 osoba ili 23,2%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 61 osoba ili 13,2%
• obrazovanje – 55 osoba ili 11,9%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 47 osoba ili 10,2%
• građevinarstvo – 44 osobe ili 9,5%

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.