Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u srpnju 2014. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih u srpnju 2014. žene čine 47,7% (5.668 osoba), a muškarci 52,3% (6.207 osoba). Broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 0,2% u usporedbi s prethodnim mjesecom, dok je u odnosu na srpanj 2013. godine smanjen za 3,4%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec povećan za 0,3%, a u odnosu na srpanj 2013. godine smanjen za 0,5%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 57,8% (35,3% s trogodišnjom te 22,5% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 35,3% od ukupnoga broja nezaposlenih, a visokoobrazovane osobe 6,9% (s fakultetom 3,2% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,7%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 20,1% nezaposlenih (2.385 osoba), od 25 do 29 godina 12,3% (1.459 osoba), od 30 do 34 godine 10,6% (1.254 osobe), od 35 do 39 godina 10,0% (1.190 osoba), od 40 do 44 godine 9,2% (1.090 osoba), od 45 do 49 godina 10,4% (1.232 osobe), od 50 do 54 godine 10,4% (1.235 osoba) te iznad 55 godina 17,1% (2.030 osoba).

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem srpnja 2014. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (49,3% ili 5.857 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (19,1% ili 2.265 osoba), Ispostava Garešnica (11,1% ili 1.316 osoba), Ispostava Čazma (10,9% ili 1.296 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,6% ili 1.141 osoba).

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Bjelovar za 48 osoba ili 0,8%, u Ispostavi Čazma za 28 osoba ili 2,2% i u Ispostavi Garešnica za 17 osoba ili 1,3%, dok je smanjena u Ispostavi Daruvar za 83 osobe ili 3,5% i u Ispostavi Grubišno Polje za 5 osoba ili 0,4%.

U srpnju 2014. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje nezaposlenosti u Ispostavi Garešnica za 100 osoba ili 7,1%, u Ispostavi Bjelovar za 95 osoba ili 1,6%, u Ispostavi Daruvar za 62 osobe ili 2,7% i u Ispostavi Čazma za 62 osobe ili 2,7%, dok je povećanje zabilježeno u Ispostavi Grubišno Polje za 45 osoba ili 4,1%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U srpnju 2014. godine novčanu naknadu je koristilo 1.576 nezaposlenih osoba ili 13,3% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 12 osoba ili 0,8% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na srpanj 2013. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 343 osoba ili 17,9%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM SRPNJA 2014.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom srpnja 2014. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 1.058 osoba. Od toga je zaposleno 715 osoba (4,2% ili 31 osoba manje nego u srpnju 2013. godine te 27,4% ili 270 osobe manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 662 osobe (92,6%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 53 osobe (7,4%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 176 osoba ili 26,6%
• prerađivačka industrija – 122 osobe ili 18,4%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 102 osobe ili 15,4%
• građevinarstvo – 64 osobe ili 9,7%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 64 osobe ili 9,7%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije iz Ispostave Bjelovar (304 osobe ili 45,9%), zatim iz Ispostave Daruvar (172 osobe ili 26,0%), Garešnica (85 osoba ili 12,8%), Čazma (60 osoba ili 9,1%) te Grubišno Polje (41 osoba ili 6,2%).
Istodobno su u srpnju 2014. godine 343 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom srpnja 2014. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 1.063 osobe (19,1% ili 251 osoba manje nego u srpnju 2013. godine, ali 39,3% ili 300 osobe više u odnosu na prethodni mjesec), i to: 471 osoba (44,3%) izravno iz radnog odnosa, 377 osoba (35,5%) iz redovitog školovanja, 188 osoba (17,7%) iz neaktivnosti, 26 osoba (2,4%) iz drugih oblika rada i 1 osoba (0,1%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 471 osobe, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 129 osoba ili 27,4%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 62 osobe ili 13,2%
• obrazovanje – 61 osoba ili 13,0%
• građevinarstvo – 56 osoba ili 11,9%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 45 osoba ili 9,6%.

Pročitajte još