21. lipnja 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u siječnju 2015. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

Od ukupnoga broja nezaposlenih u siječnju 2015. bilo je 7.136 nezaposlenih muškarca (53,1%) i 6.298 nezaposlenih žena (46,9%). Broj nezaposlenih muškaraca povećan je za 4,6% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u odnosu na siječanj 2014. godine smanjen je za 2,6%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec smanjen za 0,3%, a u odnosu na siječanj 2014. godine za 2,9%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 59,5% (36,6% s trogodišnjom te 22,9% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 34,9% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 5,6% (s fakultetom 2,6% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,0%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 21,4% nezaposlenih (2.872 osobe), od 25 do 29 godina 11,7% (1.572 osobe), od 30 do 34 godine 10,4% (1.394 osobe), od 35 do 39 godina 10,1% (1.362 osobe), od 40 do 44 godine 9,3% (1.251 osoba), od 45 do 49 godina 10,6% (1.425 osoba), od 50 do 54 godine 10,4% (1.400 osoba) te iznad 55 godina 16,1% (2.158 osoba). U siječnju 2015. nezaposlenost je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla u skupini od 55 i više godina za 6,5% (132 osobe), u skupini od 45 do 49 godina za 4,8% (65 osoba), dok je u skupini od 15 do 24 godine smanjena za 7,3% (225 osoba).

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem siječnja 2015. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (47,8% ili 6.416 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (18,8% ili 2.529 osoba), Ispostava Garešnica (13,7% ili 1.839 osoba), Ispostava Čazma (10,4% ili 1.398 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,3% ili 1.252 osobe).

U siječnju 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost povećana u Ispostavi Bjelovar za 192 osobe ili 3,1%, u Ispostavi Garešnica za 70 osoba ili 4,0%, u Ispostavi Čazma za 60 osoba ili 4,5% te u Ispostavi Grubišno Polje za 14 osoba ili 1,1%, dok je u Ispostavi Daruvar zabilježeno smanjenje za 45 osoba ili 1,7%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 248 osoba ili 15,6%, dok je smanjena u Ispostavi Bjelovar za 291 osobu ili 4,3%, u Ispostavi Daruvar za 230 osoba ili 8,3%, u Ispostavi Čazma za 58 osoba ili 4,0% te u Ispostavi Grubišno Polje za 49 osoba ili 3,8%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U siječnju 2015. godine novčanu naknadu su koristile 2.463 nezaposlene osobe ili 18,3% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se za 114 osobe ili 4,9% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na siječanj 2014. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 99 osoba ili 3,9%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM SIJEČNJA 2015.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom siječnja 2015. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 766 osoba. Od toga je zaposleno 516 osoba (14,2% ili 64 osobe više nego u siječnju 2014. godine te 6,5% ili 36 osoba manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 502 osobe (97,3%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 14 osoba (2,7%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• prerađivačka industrija – 214 osoba ili 42,6%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 69 osoba ili 13,7%
• građevinarstvo – 45 osoba ili 9,0%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 44 osoba ili 8,8%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Daruvar (191 osoba ili 38,0%), a zatim iz Ispostave Bjelovar (164 osobe ili 32,7%), Ispostave Garešnica (60 osoba ili 12,0%), Ispostave Grubišno Polje (48 osoba ili 9,6%) te Ispostave Čazma (39 osoba ili 7,8%).

Istodobno je u siječnju 2015. godine 250 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom siječnja 2015. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 1.057 osoba (5,9% ili 66 osoba manje nego u siječnju 2014. godine te 9,1% ili 106 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 739 osoba (69,9%) izravno iz radnog odnosa, 269 osoba (25,4%) iz neaktivnosti, 24 osobe (2,3%) iz redovitog školovanja, 17 osoba (1,6%) iz drugih oblika rada te 8 osoba (0,8%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 739 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 134 osobe ili 18,1%
• građevinarstvo – 120 osoba ili 16,2%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 109 osoba ili 14,7%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 84 osobe ili 11,4%

Slične objave