Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u rujnu 2014. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih u rujnu 2014. žene čine 47,4% (5.808 osoba), a muškarci 52,6% (6.452 osobe). Broj nezaposlenih muškaraca povećan je za 4,4% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u odnosu na rujan 2013. godine za 0,9%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec povećan za 3,4%, dok je u odnosu na rujan 2013. godine smanjen za 1,6%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 58,9% (35,7% s trogodišnjom te 23,2% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 35,1% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 6,0% (s fakultetom 2,8% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,2%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 20,8% nezaposlenih (2.545 osoba), od 25 do 29 godina 11,5% (1.415 osoba), od 30 do 34 godine 10,3% (1.262 osobe), od 35 do 39 godina 10,0% (1.230 osoba), od 40 do 44 godine 9,2% (1.130 osoba), od 45 do 49 godina 10,5% (1.283 osobe), od 50 do 54 godine 10,7% (1.315 osoba) te iznad 55 godina 17,0% (2.080 osoba). U rujnu 2014. nezaposlenost je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla u skupini od 55 i više godina za 13,4%, u skupini od 45 do 49 godina za 9,5%, dok je u skupini od 15 do 24 godine smanjena za 10,8%.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem rujna 2014. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,9% ili 5.995 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (18,4% ili 2.258 osoba), Ispostava Garešnica (13,2% ili 1.620 osoba), Ispostava Čazma (10,4 % ili 1.271 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,1% ili 1.116 osoba).

U rujnu 2014. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje nezaposlenosti u u Ispostavi Grubišno Polje za 11 osoba ili 1,0% i u Ispostavi Čazma za 7 osoba ili 1,5%, dok je povećanje zabilježeno u Ispostavi Garešnica za 200 osoba ili 14,1%, u Ispostavi Bjelovar za 199 osoba ili 3,4% i Ispostavi Daruvar za 77 osoba ili 3,5%.
U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 205 osoba ili 14,5%, dok je smanjena u Ispostavi Daruvar za 134 osobe ili 5,6%, u Ispostavi Čazma za 59 osoba ili 4,4%, u Ispostavi Bjelovar za 34 osobe ili 0,6% te u Ispostavi Grubišno Polje za 14 osoba ili 1,2%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U rujnu 2014. godine novčanu naknadu je koristilo 1.949 nezaposlenih osoba ili 15,9% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se za 300 osoba ili 18,2% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na rujan 2013. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 21 osobu ili 1,1%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM RUJNA 2014.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom rujna 2014. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 976 osoba. Od toga su zaposlene 644 osobe (32,0% ili 156 osoba više nego u rujnu 2013. godine te 49,1% ili 212 osoba više nego u prethodnom mjesecu) i to: 578 osoba (89,8%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 66 osoba (10,2%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• prerađivačka industrija – 149 osoba ili 25,8%
• obrazovanje – 112 osoba ili 19,4%
• građevinarstvo – 71 osoba ili 12,3%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 46 osoba ili 8,0%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije iz Ispostave Bjelovar (181 osoba ili 50,8%), zatim iz Ispostave Daruvar (72 osobe ili 20,2%), Garešnica (48 osoba ili 13,5%), Čazma (39 osoba ili 11,0%) te Grubišno Polje (16 osoba ili 4,5%).

Istodobno su u rujnu 2014. godine 332 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom rujna 2014. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 1.434 osobe (24,8% ili 285 osoba više nego u rujnu 2013. godine te 108,7% ili 747 osoba višee u odnosu na prethodni mjesec), i to: 1.065 osoba (74,3%) izravno iz radnog odnosa, 220 osoba (15,3%) iz neaktivnosti, 136 osoba (9,5%) iz redovitog školovanja te 13 osoba (1,6%) iz drugih oblika rada.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 1.065 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 440 osoba ili 41,3%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 222 osobe ili 20,8%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 115 osoba ili 10,8%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 84 osobe ili 7,9%.

Pročitajte još