Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u prosincu 2015. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

Od ukupnoga broja nezaposlenih u prosincu 2015. bilo je 5.686 nezaposlenih muškaraca (50,3%) i 5.607 nezaposlenih žena (49,7%). U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih muškaraca povećan je za 4,3%, a žena za 1,8%. U odnosu na prosinac 2014. godine broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 16,7%, a žena za 11,3%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (4.075 ili 36,1%), a slijede osobe sa završenom osnovnom školom (3.007 ili 26,6%), osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (2.534 ili 22,4%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (1.014 ili 9,0%), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (373 ili 3,3%) te osobe sa završenim fakultetom i akademijom (290 ili 2,6%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

U skupini nezaposlenih osoba u prosincu 2015. bilo je: 750 (6,6%) osoba od 15 do 19 godina, 1.593 (14,1%) od 20 do 24 godine, 1.199 (10,6%) od 25 do 29 godina, 1.097 (9,7%) od 30 do 34 godine, 1.092 (9,7%) od 35 do 39 godina, 1.105 (9,8%) od 40 do 44 godine, 1.151 (10,2%) od 45 do 49 godina, 1.300 (11,5%) od 50 do 54 godine, 1.374 (12,2%) od 55 do 59 godina i 632 (5,6%) osoba u dobi od 60 i više godina.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem prosinca 2015. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (5.302 ili 46,9%), zatim u Ispostavi Daruvar (2.218 ili 19,6%), Ispostavi Garešnica (1.570 ili 13,9%), Ispostavi Čazma (1.221 ili 10,8%) te Ispostavi Grubišno Polje (982 ili 8,7%).

U prosincu 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost povećana u svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Daruvar za 128 osoba ili 6,1%, zatim u Ispostavi Garešnica za 82 osobe ili 5,5%, Ispostavi Čazma za 65 osobe ili 5,6%, Ispostavi Bjelovar za 40 osoba ili 0,8% i Ispostavi Grubišno Polje za 16 osoba ili 1,7%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je smanjena svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 922 osobe ili 14,8%, zatim u Ispostavi Daruvar za 356 osoba ili 13,8%, u Ispostavi Grubišno Polje za 256 osoba ili 20,7%, u Ispostavi Garešnica za 199 osoba ili 11,2% te u Ispostavi Čazma za 117 osoba ili 8,7%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U prosincu 2015. godine novčanu naknadu je koristilo 1.658 nezaposlenih osoba ili 14,7% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se za 160 osoba ili 10,7% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na prosinac 2014. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 691 osobu ili 29,4%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM PROSINCA 2015.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom prosinca 2015. godine iz evidencije nezaposlenih izašla 751 osoba. Od toga su zaposlene 464 osobe (7,9% ili 64 osobe manje nego u prosincu 2014. godine te 13,5% ili 117 osoba manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 340 osoba (73,3%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 124 osobe (26,7%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 63 osobe ili 18,5%
• prerađivačka industrija – 58 osoba ili 17,1%
• djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 57 osoba ili 16,8%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (168 ili 49,4%), a zatim iz Ispostave Garešnica (58 ili 17,1%), Ispostave Daruvar (56 ili 16,5%), Ispostave Čazma (38 ili 11,2%) te Ispostave Grubišno Polje (20 ili 5,9%).

Istodobno je u prosincu 2015. godine 287 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom prosinca 2015. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 1.082 osobe (7,0% ili 81 osoba manje nego u prosincu 2014. godine, ali 12,7% ili 122 osobe više u odnosu na prethodni mjesec), i to: 871 osoba (80,5%) izravno iz radnog odnosa, 145 osoba (13,4%) iz neaktivnosti, 44 osobe (4,1%) iz drugih oblika rada i 22 osobe (2,0%) iz redovitog školovanja.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 871 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 216 ili 24,8%
• prerađivačka industrija – 144 osobe ili 16,5%
• građevinarstvo – 129 osoba ili 14,8%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 128 osoba ili 14,7%

3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2015. godine (do 31. prosinca) prema potpisanim ugovorima novouključeno je 1.170 osoba i to 574 muškarca (49,1%) i 596 žena (50,9%). Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama: Javni radovi 447 osoba (38,2%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 461 osoba (39,4%), Potpore za zapošljavanje 187 osoba (16,0%), Potpore za samozapošljavanje 34 osobe (2,9%) i Obrazovanje nezaposlenih 41 osoba (3,5%).

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.