Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u prosincu 2014. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih u prosincu 2014. žene čine 48,1% (6.318 osoba), a muškarci 51,9% 6.825 osoba). Broj nezaposlenih muškaraca povećan je za 0,3% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u odnosu na prosinac 2013. godine smanjen je za 3,0%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec povećan za 2,4%, a u odnosu na prosinac 2013. godine smanjen za 1,8%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 59,4% (36,4% s trogodišnjom te 23,0% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 34,8% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 5,8% (s fakultetom 2,7% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,1%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 20,9% nezaposlenih (2.749 osoba), od 25 do 29 godina 11,8% (1.548 osoba), od 30 do 34 godine 10,1% (1.331 osoba), od 35 do 39 godina 10,2% (1.347 osoba), od 40 do 44 godine 9,6% (1.259 osoba), od 45 do 49 godina 10,6% (1.354 osobe), od 50 do 54 godine 10,6% (1.358 osoba) te iznad 55 godina 16,4% (2.092 osobe). U prosincu 2014. nezaposlenost je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla u skupini od 55 i više godina za 10,5% (198 osoba), u skupini od 45 do 49 godina za 8,9% (111 osoba), dok je u skupini od 15 do 24 godine smanjena za 7,9% (240 osoba).

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem prosinca 2014. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (47,4% ili 6.224 osobe), zatim slijedi Ispostava Daruvar (19,6% ili 2.574 osobe), Ispostava Garešnica (13,5% ili 1.769 osoba), Ispostava Čazma (10,2% ili 1.338 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,4% ili 1.238 osoba).

U prosincu 2014. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje nezaposlenosti u Ispostavi Daruvar za 181 osobu ili 7,6%, u Ispostavi Bjelovar za 68 osoba ili 1,1%, u Ispostavi Grubišno Polje za 54 osobe ili 4,6%, u Ispostavi Čazma za 41 osobu ili 3,2% te u Ispostavi Garešnica za 4 osobe ili 0,2%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 213 osoba ili 13,72%, dok je smanjena u Ispostavi Bjelovar za 271 osobu ili 4,2%, u Ispostavi Daruvar za 145 osoba ili 5,3%, u Ispostavi Čazma za 74 osobe ili 5,2% te u Ispostavi Grubišno Polje za 46 osoba ili 3,6%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U prosincu 2014. godine novčanu naknadu je koristilo 2.349 nezaposlenih osoba ili 17,9% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se za 143 osobe ili 6,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na prosinac 2013. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 39 osoba ili 1,6%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM PROSINCA 2014.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom prosinca 2014. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 815 osoba. Od toga su zaposlene 552 osobe (81,6% ili 248 osoba više nego u prosincu 2013. godine te 12,9% ili 82 osobe manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 459 osoba (83,2%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 93 osobe (16,8%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 148 osoba ili 32,2%
• prerađivačka industrija – 80 osoba ili 17,4%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 49 osoba ili 10,7%
• obrazovanje – 49 osoba ili 10,7%.

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije iz Ispostave Bjelovar (225 osoba ili 40,8%), zatim iz Ispostave Garešnica (146 osoba ili 26,4%), Daruvar (103 osobe ili 18,7%), Čazma (53 osobe ili 9,6%) te Grubišno Polje (25 osoba ili 4,5%).

Istodobno su u prosincu 2014. godine 263 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom prosinca 2014. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 1.163 osobe (9,2% ili 98 osoba više nego u prosincu 2013. godine te 21,1% ili 205 osoba više u odnosu na prethodni mjesec), i to: 938 osoba (80,7%) izravno iz radnog odnosa, 179 osoba (15,4%) iz neaktivnosti, 23 osobe (2,0%) iz redovitog školovanja, 22 osobe (1,9%) iz drugih oblika rada te 1 osoba (0,1%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 938 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 334 osobe ili 35,6%
• građevinarstvo – 137 osoba ili 14,6%.
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 123 osobe ili 13,1%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 111 osoba ili 11,8%

Pročitajte još