Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u ožujku 2016. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

Od ukupnoga broja nezaposlenih u ožujku 2016. bila su 5.422 nezaposlena muškarca (50,3%) i 5.361 nezaposlena žena (49,7%). U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 5,9%, dok je broj žena smanjen za 3,8%. U odnosu na ožujak 2015. godine broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 20,0%, a žena za 12,7%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (3.816 ili 35,4%), a slijede osobe sa završenom osnovnom školom (2.967 ili 27,5%), osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (2.352 ili 21,8%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (994 ili 9,2%), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (378 ili 3,5%) te osobe sa završenim fakultetom i akademijom (276 ili 2,6%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

U skupini nezaposlenih osoba u ožujku 2016. bilo je: 605 (5,6%) osoba od 15 do 19 godina, 1.482 (13,7%) od 20 do 24 godine, 1.126 (10,4%) od 25 do 29 godina, 1.019 (9,5%) od 30 do 34 godine, 1.054 (9,8%) od 35 do 39 godina, 1.069 (9,9%) od 40 do 44 godine, 1.163 (10,8%) od 45 do 49 godina, 1.256 (11,6%) od 50 do 54 godine, 1.370 (12,7%) od 55 do 59 godina i 639 (5,9%) osoba u dobi od 60 i više godina.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem ožujka 2016. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (5.110 ili 47,4%), zatim u Ispostavi Daruvar (2.080 ili 19,3%), Ispostavi Garešnica (1.479 ili 13,7%), Ispostavi Čazma (1.144 ili 10,6%) te Ispostavi Grubišno Polje (970 ili 9,0%).

U ožujku 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama i to u Ispostavi Bjelovar za 266 osoba ili 4,9%, Ispostavi Garešnica za 100 osoba ili 6,3%, Ispostavi Čazma za 66 osoba ili 5,5%, Ispostavi Daruvar za 66 osoba ili 3,1% i Ispostavi Grubišno Polje za 55 osoba ili 5,4%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je smanjena svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 1.107 osoba ili 17,8%, zatim u Ispostavi Daruvar za 344 osobe ili 14,2%, u Ispostavi Grubišno Polje za 281 osobu ili 22,5%, u Ispostavi Garešnica za 223 osobe ili 13,1% te u Ispostavi Čazma za 178 osoba ili 13,5%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U ožujku 2016. godine novčanu naknadu je koristilo 1.415 nezaposlenih osoba ili 13,1% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 152 osobe ili 9,7% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na ožujak 2015. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 616 osoba ili 30,3%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM OŽUJKA 2016.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom ožujka 2016. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 1.102 osobe. Od toga je zaposleno 808 (4,5% ili 38 osoba manje nego u ožujku 2015. godine, ali 43,0% ili 243 osobe više nego u prethodnom mjesecu) i to: 785 osoba (97,2%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 23 osobe (2,8%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 141 osoba ili 18,0%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 141 osoba ili 18,0%.
• prerađivačka industrija – 136 osoba ili 17,3%
• građevinarstvo – 129 osoba ili 16,4%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 93 osoba ili 11,8%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (376 ili 47,9%), a zatim iz Ispostave Garešnica (147 ili 18,7%), Ispostave Daruvar (131 ili 16,7%), Ispostave Čazma (66 ili 8,4%) te Ispostave Grubišno Polje (64 ili 8,3%).

Istodobno su u ožujku 2016. godine 294 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom ožujka 2016. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 549 osoba (16,1% ili 105 osobe manje nego u ožujku 2015. godine te 30,8% ili 244 osobe manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 343 osobe (62,5%) izravno iz radnog odnosa, 166 osoba (30,2%) iz neaktivnosti, 19 osoba (3,5%) iz drugih oblika rada i 21 osoba (3,8%) iz redovitog školovanja.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 343 osobe, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 118 osoba ili 34,4%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 42 osobe ili 12,2%
• građevinarstvo – 38 osoba ili 11,1%.
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 33 osobe ili 9,6%

3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programima aktivne politike zapošljavanja na početku mjeseca ožujka aktivna su bila 688 korisnika. Tijekom mjeseca novouključeno je 15 osoba, a istodobno je iz mjera izašlo 56 osoba. Tako je na kraju ožujka 2016. godine broj aktivnih korisnika mjera 647.

Novouključene osobe tijekom 2016. godine (do 31. ožujka) obuhvaćene su sljedećim mjerama: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 36 osoba (76,6%), Potpore za zapošljavanje 8 osoba (17,0%), Potpore za samozapošljavanje 2 osobe (4,3%) i Javni radovi 1 osoba (2,1%).

Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 417 osoba (64,5%), Potpore za zapošljavanje 149 osoba (23,0%), Javni radovi 51 osobe (7,9%) i Potpore za samozapošljavanje 30 osobe (4,6%).

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.