Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u ožujku 2015. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnome broju nezaposlenih žene čine 47,6% (6.142 osobe), a muškarci 52,4% (6.774 osobe). Broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 4,8% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u odnosu na veljaču 2014. godine smanjen je za 6,3%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec smanjen za 1,2%, a u odnosu na ožujak 2014. godine za 4,4%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 59,0% (36,5% s trogodišnjom te 22,5% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 35,5% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 5,5% (s fakultetom 2,5% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,0%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 20,6% nezaposlenih (2.667 osoba), od 25 do 29 godina 11,6% (1.500 osoba), od 30 do 34 godine 10,1% (1.307 osoba), od 35 do 39 godina 10,3% (1.325 osobe), od 40 do 44 godine 9,2% (1.182 osobe), od 45 do 49 godina 10,5% (1.359 osoba), od 50 do 54 godine 10,7% (1.382 osobe) te iznad 55 godina 17,0% (2.194 osobe).

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem ožujka 2015. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,1% ili 6.217 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (18,8% ili 2.424 osoba), Ispostava Garešnica (13,2% ili 1.702 osobe), Ispostava Čazma (10,2% ili 1.322 osobe) te Ispostava Grubišno Polje (9,7% ili 1.251 osoba).

U ožujku 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama, i to u Ispostavi Garešnica za 136 osoba ili 7,4%, u Ispostavi Bjelovar za 114 osoba ili 1,8%, u Ispostavi Čazma za 86 osoba ili 6,1%, u Ispostavi Daruvar za 76 osoba ili 3,0%, te u Ispostavi Grubišno Polje za 1 osobu ili 0,1%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 115 osoba ili 7,2%, dok je smanjena u Ispostavi Bjelovar za 397 osoba ili 6,0%, u Ispostavi Daruvar za 322 osobe ili 11,7%, u Ispostavi Čazma za 81 osobu ili 5,8% te u Ispostavi Grubišno Polje za 55 osoba ili 4,2%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U ožujku 2015. godine novčanu naknadu su koristile 2.031 nezaposlena osoba ili 15,7% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 132 osobe ili 6,1% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na ožujak 2014. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio 129 osoba ili 6,0%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM OŽUJKA 2015.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom ožujka 2015. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 1.067 osoba. Od toga je zaposleno 846 osoba (18,3% ili 131 osoba više nego u ožujku 2014. godine te 50,8% ili 285 osoba više nego u prethodnom mjesecu) i to: 788 osoba (93,1%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 58 osoba (6,9%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 160 ili 20,3
• građevinarstvo – 138 osoba ili 17,5%
• prerađivačka industrija – 136 osoba ili 17,3%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 114 osobe ili 14,5%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 84 osobe ili 10,7%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (382 osobe ili 45,2%), a zatim iz Ispostave Daruvar (157 osoba ili 18,6%), Ispostave Garešnica (144 osobe ili 17,0%), Ispostave Čazma (111 osoba ili 13,1%) te Ispostave Grubišno Polje (52 osobe ili 6,1%).

Istodobno je u ožujku 2015. godine 221 osoba izašla iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom ožujka 2015. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 654 osoba (5,3% ili 33 osobe više nego u ožujku 2014. godine te 5,1% ili 35 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 371 osoba (56,7%) izravno iz radnog odnosa, 230 osoba (35,2%) iz neaktivnosti, 33 osobe (5,0%) iz drugih oblika rada, 18 osoba (2,8%) iz redovitog školovanja te iz individualne poljoprivrede 2 osobe (0,3%).

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 371 osobe, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 91 osoba ili 24,5%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 63 osobe ili 17,0%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 35 osoba ili 9,4%
• građevinarstvo – 33 osobe ili 8,9%

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.