Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u listopadu 2015. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

Od ukupnoga broja nezaposlenih u listopadu 2015. bila su 5.454 nezaposlena muškarca (50,2%) i 5.416 nezaposlenih žena (49,8%). U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih muškaraca povećan je za 2,0%, a žena za 4,2%. U odnosu na listopad 2014. godine broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 17,4%, a žena za 14,7%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (3.894 ili 35,8%), a slijede osobe sa završenom osnovnom školom (2.851 ili 26,2%), osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (2.445 ili 22,5%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (994 ili 9,1%), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (365 ili 3,4%) te osobe sa završenim fakultetom i akademijom (321 ili 3,0%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

U skupini nezaposlenih osoba u listopadu 2015. bilo je: 838 (7,7%) osoba od 15 do 19 godina, 1.461 (13,4%) od 20 do 24 godine, 1.167 (10,7%) od 25 do 29 godina, 1.021 (9,4%) od 30 do 34 godine, 1.059 (9,7%) od 35 do 39 godina, 1.007 (9,3%) od 40 do 44 godine, 1.086 (10,0%) od 45 do 49 godina, 1.217 (11,2%) od 50 do 54 godine, 1.363 (12,5%) od 55 do 59 godina i 651 (6,0%) osoba u dobi od 60 i više godina.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem listopada 2015. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (5.263 ili 48,4%), zatim u Ispostavi Daruvar (2.041 ili 18,8%), Ispostavi Garešnica (1.504 ili 13,9%), Ispostavi Čazma (1.155 ili 10,6%) te Ispostavi Grubišno Polje (907 ili 8,3%).

U listopadu 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost povećana je u svim ispostavama i to u Ispostavi Daruvar za 111 osoba ili 5,8%, u Ispostavi Bjelovar za 92 osobe ili 1,8%, u Ispostavi Garešnica za 67 osoba ili 4,7%, u Ispostavi Čazma za 31 osobu ili 2,8%, te u Ispostavi Grubišno Polje za 21 osobu ili 2,4%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je smanjena svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 888 osoba ili 14,4%, zatim u Ispostavi Daruvar za 387 osoba ili 15,9%, u Ispostavi Grubišno Polje za 258 osoba ili 21,1%, u Ispostavi Garešnica za 175 osoba ili 10,4% te u Ispostavi Čazma za 159 osoba ili 12,1%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U listopadu 2015. godine novčanu naknadu su koristile 1.443 nezaposlene osobe ili 13,3% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se za 3 osobe ili 0,2% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na listopad 2014. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 599 osoba ili 29,3%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM LISTOPADA 2015.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom listopada 2015. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 876 osoba. Od toga je zaposleno 530 (4,7% ili 24 osobe više nego u listopadu 2014. godine, ali 29,0% ili 216 osobe manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 476 osoba (89,8%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 54 osobe (10,2%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• prerađivačka industrija – 119 osoba ili 25,0%
• građevinarstvo – 63 osobe ili 13,2%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 57 osoba ili 12,0%
• djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 43 osobe ili 9,0%
• obrazovanje – 42 osobe ili 8,8%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 41 osoba ili 8,6%.

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (267 ili 56,1%), a zatim iz Ispostave Daruvar (83 ili 17,4%), Ispostave Garešnica (63 ili 13,2%), Ispostave Čazma (36 ili 7,6%) te Ispostave Grubišno Polje (27 ili 5,7%).

Istodobno je u listopadu 2015. godine 346 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom listopada 2015. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 1.198 osoba (6,8% ili 88 osoba manje nego u listopadu 2014. godine te 15,3% ili 159 osoba više u odnosu na prethodni mjesec), i to: 864 osobe (72,1%) izravno iz radnog odnosa, 195 osoba (16,3%) iz neaktivnosti, 127 osoba (10,6%) iz redovitog školovanja, 10 osoba (0,8%) iz drugih oblika rada i 2 osobe (0,2%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 864 osobe, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 289 osoba ili 33,4%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 132 osobe ili 15,3%
• prerađivačka industrija – 117 osoba ili 13,5%
• poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 86 osoba ili 10,0%.

3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom 2015. godine (do 31. listopada) prema potpisanim ugovorima novouključeno je 925 osoba i to 469 muškaraca (50,7%) i 456 žene (49,3%). Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama: Javni radovi 393 osobe (42,5%), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 353 osobe (38,2%), Potpore za zapošljavanje 144 osobe (15,6%), Potpore za samozapošljavanje 25 osoba (2,7%) i Obrazovanje nezaposlenih 10 osoba (1,1%).

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.