Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u listopadu 2014. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih u listopadu 2014. žene čine 48,1% (6.128 osoba), a muškarci 51,9% (6.609 osoba). Broj nezaposlenih muškaraca povećan je za 2,3% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u odnosu na listopad 2013. godine za 0,9%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec povećan za 5,7%, a u odnosu na listopad 2013. godine za 0,1%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 59,1% (35,6% s trogodišnjom te 23,5% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 34,6% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 6,3% (s fakultetom 2,9% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,4%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 21,9% nezaposlenih (2.789 osoba), od 25 do 29 godina 11,8% (1.506 osoba), od 30 do 34 godine 9,7% (1.240 osoba), od 35 do 39 godina 9,9% (1.261 osoba), od 40 do 44 godine 9,2% (1.172 osobe), od 45 do 49 godina 10,5% (1.339 osoba), od 50 do 54 godine 10,6% (1.347 osoba) te iznad 55 godina 16,4% (2.083 osobe). U listopadu 2014. nezaposlenost je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla u skupini od 55 i više godina za 11,7% (219 osoba), u skupini od 45 do 49 godina za 10,6% (128 osoba), dok je u skupini od 15 do 24 godine smanjena za 6,8% (202 osobe).

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem listopada 2014. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,3% ili 6.151 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (19,1% ili 2.428 osoba), Ispostava Garešnica (13,2% ili 1.679 osoba), Ispostava Čazma (10,3% ili 1.314 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,1% ili 1.165 osoba).

U listopadu 2014. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećana u svim ispostavama i to u Ispostavi Daruvar za 170 osoba ili 7,5%, u Ispostavi Bjelovar za 156 osoba ili 2,6%, u Ispostavi Garešnica za 59 osoba ili 3,6%, u Ispostavi Grubišno Polje za 49 osoba ili 4,4% te u Ispostavi Čazma za 43 osobe ili 3,4%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 205 osoba ili 13,9%, dok je smanjena u Ispostavi Daruvar za 60 osoba ili 2,4%, u Ispostavi Čazma za 33 osobe ili 2,4%, u Ispostavi Bjelovar za 33 osobe ili 0,5% te u Ispostavi Grubišno Polje za 14 osoba ili 1,2%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U listopadu 2014. godine novčanu naknadu su koristile 2.042 nezaposlene osobe ili 16,0% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se za 93 osobe ili 4,8% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na listopad 2013. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 57 osoba ili 2,7%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM LISTOPADA 2014.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom listopada 2014. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 809 osoba. Od toga je zaposleno 506 osoba (16,8% ili 102 osobe manje nego u listopadu 2013. godine te 21,4% ili 138 osoba manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 487 osoba (96,2%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 19 osoba (3,8%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• prerađivačka industrija – 105 osoba ili 21,6%
• građevinarstvo – 76 osoba ili 15,6%
• obrazovanje – 64 osobe ili 13,1%
• djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 52 osobe ili 10,7%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 50 osoba ili 10,3%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije iz Ispostave Bjelovar (284 osobe ili 58,3%), zatim iz Ispostave Daruvar (72 osobe ili 14,8%), Garešnica (58 osoba ili 11,9%), Čazma (47 osoba ili 9,7%) te Grubišno Polje (26 osoba ili 5,3%).

Istodobno su u listopadu 2014. godine 303 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom listopada 2014. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 1.286 osoba (0,9% ili 12 osoba manje nego u listopadu 2013. godine te 10,3% ili 148 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 914 osoba (71,1%) izravno iz radnog odnosa, 226 osoba (17,6%) iz neaktivnosti, 121 osoba (9,4%) iz redovitog školovanja, 22 osobe (1,7%) iz drugih oblika rada te 3 osobe (0,2%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 914 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 334 osobe ili 36,5%
• prerađivačka industrija – 190 osoba ili 20,8%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 117 osoba ili 12,8%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 83 osobe ili 9,1%.

Pročitajte još