26. listopada 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u lipnju 2016. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

Od ukupnoga broja nezaposlenih u lipnju 2016. bilo je 4.357 nezaposlenih muškaraca (49,5%) i 4.435 nezaposlenih žena (50,5%). U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 5,3%, dok je broj žena smanjen za 2,6%. U odnosu na lipanj 2015. godine broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 22,1%, a žena za 15,0%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (2.902 ili 33,0%), a slijede osobe sa završenom osnovnom školom (2.434 ili 27,7%), osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (1.928 ili 21,9%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (927 ili 10,6%), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (322 ili 3,7%) te osobe sa završenim fakultetom i akademijom (276 ili 3,1%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

U skupini nezaposlenih osoba u lipnju 2016. bilo je: 446 (5,1%) osoba od 15 do 19 godina, 1.005 (11,4%) od 20 do 24 godine, 938 (10,7%) od 25 do 29 godina, 836 (9,5%) od 30 do 34 godine, 848 (9,7%) od 35 do 39 godina, 844 (9,6%) od 40 do 44 godine, 947 (10,8%) od 45 do 49 godina, 1.100 (12,5%) od 50 do 54 godine, 1.252 (14,2%) od 55 do 59 godina i 573 (6,5%) osobe u dobi od 60 i više godina.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem lipnja 2016. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (4.115 ili 46,8%), zatim u Ispostavi Daruvar (1.691 ili 19,2%), Ispostavi Garešnica (1.188 ili 13,5%), Ispostavi Čazma (973 ili 11,1%) te Ispostavi Grubišno Polje (822 ili 9,4%).

U lipnju 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama i to u Ispostavi Bjelovar za 155 osoba ili 3,6%, Ispostavi Daruvar za 109 osoba ili 6,1%, Ispostavi Garešnica za 72 osobe ili 5,7%, Ispostavi Čazma za 22 osobe ili 2,2% te Ispostavi Grubišno Polje za 4 osobe ili 0,5%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je smanjena svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 1.099 osoba ili 21,1%, zatim u Ispostavi Daruvar za 296 osoba ili 14,9%, u Ispostavi Garešnica za 245 osoba ili 17,1%, u Ispostavi Čazma za 213 osoba ili 18,0%, te u Ispostavi Grubišno Polje za 170 osoba ili 17,1%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U lipnju 2016. godine novčanu naknadu je koristilo 1.099 nezaposlenih osoba ili 12,5% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 3 osobe ili 0,3% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na lipanj 2015. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 423 osobe ili 27,8%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM LIPNJA 2016.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom lipnja 2016. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 1.205 osoba. Od toga je zaposleno 927 (1,3% ili 12 osoba manje nego u lipnju 2015. godine, te 13,1% ili 140 osoba manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 892 osobe (96,2%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 35 osoba (3,8%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 231 osoba ili 25,9%
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 166 osoba ili 18,6%
• Prerađivačka industrija – 156 osoba ili 17,5%
• Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 118 osoba ili 13,2%
• Građevinarstvo – 73 osobe ili 8,2%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (372 ili 41,7%), a zatim iz Ispostave Daruvar (241 ili 27,0%), Ispostave Garešnica (140 ili 15,7%), Ispostave Grubišno Polje (68 ili 7,6%) te Ispostave Čazma (71 ili 8,0%).

Istodobno je u lipnju 2016. godine 278 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu. Zbog nepridržavanja zakonskih odredbi iz evidencije je izašlo 97 osoba, 99 osoba se odjavilo s evidencije, 63 osobe su izašle iz radne snage (umirovljenje, navršenih 65 godina života, ostvarivanje prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada i dr.), a 19 osoba je izašlo iz ostalih razloga.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom lipnja 2016. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 843 osobe (3,2% ili 26 osoba više nego u lipnju 2015. godine te 50,5% ili 283 osobe više u odnosu na prethodni mjesec), i to: 536 osoba (63,6%) izravno iz radnog odnosa, 141 osoba (16,7%) iz neaktivnosti, 137 osoba (16,3%) iz redovitog školovanja, 24 osobe (2,8%) iz drugih oblika rada i 5 osoba (0,6%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 536 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 105 osoba ili 19,6%
• Obrazovanje – 92 osobe ili 17,2%
• Prerađivačka industrija – 76 osoba ili 14,2%
• Djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 60 osoba ili 11,2%
• Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 51 osoba ili 9,5%

3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U programe aktivne politike zapošljavanja u prvih šest mjeseci 2016. godine novouključene su 304 osobe, i to 97 muškaraca (31,9%) i 207 žene (68,1%). Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 125 osoba (41,1%), Javni radovi 84 osobe (27,6%), Potpore za zapošljavanje 48 osoba (15,8%), Potpore za samozapošljavanje 37 osoba (12,2%) i Obrazovanje nezaposlenih 10 osoba (3,3%).

U programima aktivne politike zapošljavanja na početku mjeseca lipnja aktivno je bilo 738 korisnika. Tijekom mjeseca novouključeno je 37 osoba, a istodobno su iz mjera izašle 83 osobe. Tako je na kraju lipnja 2016. godine broj aktivnih korisnika mjera 692.
Aktivni korisnici obuhvaćeni su sljedećim vrstama mjera: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 400 osoba (57,8%), Potpore za zapošljavanje 140 osoba (20,2%), Javni radovi 92 osobe (13,3%) i Potpore za samozapošljavanje 52 osobe (7,5%) %) i Obrazovanje nezaposlenih 8 osoba (1,2%).

Slične objave