Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u lipnju 2015. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnome broju nezaposlenih žene čine 48,3% (5.220 osoba), a muškarci 51,7% (5.592 osobe). Broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 3,5% u usporedbi s prethodnim mjesecom, a u odnosu na lipanj 2014. godine smanjen je za 10,1%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec smanjen za 2,2%, a u odnosu na lipanj 2014. godine za 7,6%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 56,8% (35,4% s trogodišnjom te 21,4% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 37,2% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 6,0% (s fakultetom 2,7% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,3%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 17,7% nezaposlenih (1.915 osoba), od 25 do 29 godina 11,0% (1.189 osoba), od 30 do 34 godine 10,2% (1.102 osobe), od 35 do 39 godina 10,1% (1.089 osoba), od 40 do 44 godine 9,5% (1.026 osoba), od 45 do 49 godina 10,8% (1.169 osoba), od 50 do 54 godine 11,5% (1.250 osoba) te iznad 55 godina 19,2% (2.072 osobe).

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem lipnja 2015. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (48,2% ili 5.214 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (18,4% ili 1.987 osoba), Ispostava Garešnica (13,2% ili 1.433 osobe), Ispostava Čazma (11,0% ili 1.186 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,2% ili 992 osobe).

U lipnju 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama, i to u Ispostavi Bjelovar za 164 osobe ili 3,0%, u Ispostavi Daruvar za 64 osobe ili 3,1%, u Ispostavi Grubišno Polje za 33 osobe ili 3,2%, u Ispostavi Čazma za 32 osobe ili 2,6% te u Ispostavi Garešnica za 31 osobu ili 2,1%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Garešnica za 134 osobe ili 10,3%, dok je smanjena u Ispostavi Bjelovar za 595 osoba ili 11,2%, u Ispostavi Daruvar za 361 osobu ili 15,4%, u Ispostavi Grubišno Polje za 154 osobe ili 13,4% te u Ispostavi Čazma za 82 osobe ili 6,5%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U lipnju 2015. godine novčanu naknadu su koristile 1.522 nezaposlene osobe ili 14,1% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 7 osoba ili 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na lipanj 2014. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 66 osoba ili 4,2%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM LIPNJA 2015.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom lipnja 2015. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 1.141 osoba. Od toga je zaposleno 939 (4,7% ili 46 osoba manje nego u lipnju 2014. godine te 33,0% ili 281 osoba manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 899 osoba (95,7%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 40 osoba (4,3%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 259 osoba ili 28,8%
• prerađivačka industrija – 143 osobe ili 15,9%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 130 osoba ili 14,5%
• poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 114 osoba ili 12,7%
• građevinarstvo – 64 osobe ili 7,1%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (438 osoba ili 46,7%), a zatim iz Ispostave Daruvar (192 osobe ili 20,5%), Ispostave Garešnica (145 osoba ili 15,4%), Ispostave Grubišno Polje (84 osoba ili 8,9%) te Ispostave Čazma (80 osoba ili 8,5%).

Istodobno su u lipnju 2015. godine 202 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom lipnja 2015. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 817 osoba (7,1% ili 54 osobe više nego u lipnju 2014. godine te 46,4% ili 259 osoba više u odnosu na prethodni mjesec), i to: 515 osoba (63,0%) izravno iz radnog odnosa, 182 osobe (22,3%) iz neaktivnosti, 104 osobe (12,7%) iz redovitog školovanja, 10 osoba (1,2%) iz drugih oblika rada, te iz individualne poljoprivrede 6 osoba (0,7%).

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 515 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 73 osobe ili 21,0%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 49 osoba ili 14,1%
• građevinarstvo – 45 osoba ili 13,0%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 43 osobe ili 12,4%

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.