Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u kolovozu 2015. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

Od ukupnoga broja nezaposlenih u kolovozu 2015. bila su 5.363 nezaposlena muškarca (50,9%) i 5.171 nezaposlena žena (49,1%). U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 3,7%, a žena za 1,0%. U odnosu na kolovoz 2014. godine broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 13,3%, a žena za 8,0%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (3.705 ili 35,2%), a slijede osobe sa završenom osnovnom školom (2.788 ili 26,5%), osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (2.302 ili 21,8%), osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (1.003 ili 9,5%), osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (388 ili 3,7%) te osobe sa završenim fakultetom i akademijom (348 ili 3,3%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

U skupini nezaposlenih osoba u kolovozu 2015. bilo je: 741 (7,0%) osoba od 15 do 19 godina, 1.247 (11,9%) od 20 do 24 godine, 1.162 (11,0%) od 25 do 29 godina, 1.064 (10,1%) od 30 do 34 godine, 1.043 (9,9%) od 35 do 39 godina, 970 (9,2%) od 40 do 44 godine, 1.104 (10,5%) od 45 do 49 godina, 1.186 (11,3%) od 50 do 54 godine, 1.370 (13,0%) od 55 do 59 godina i 647 (6,1%) osoba u dobi od 60 i više godina.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem kolovoza 2015. godine najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar (5.178 ili 49,2%), zatim u Ispostavi Daruvar (1.908 ili 18,1%), Ispostavi Garešnica (1.407 ili 13,4%), Ispostavi Čazma (1.147 osoba ili 10,9%) te Ispostavi Grubišno Polje (887 ili 8,4%).

U kolovozu 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost smanjena u Ispostavi Bjelovar za 87 osoba ili 1,7%, Ispostavi Daruvar za 75 osoba ili 3,8%, u Ispostavi Grubišno Polje za 67 osoba ili 7,0% te u Ispostavi Čazma za 38 osoba ili 3,2%, dok je povećana u Ispostavi Garešnica za 7 osoba ili 0,5%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je smanjena svim ispostavama, a najviše u Ispostavi Bjelovar za 618 osoba ili 10,7%, zatim u Ispostavi Daruvar za 273 osobe ili 12,5%, u Ispostavi Grubišno Polje za 240 osoba ili 21,3% u Ispostavi Čazma za 131 osobu ili 10,3% te u Ispostavi Garešnica za 6 osoba ili 0,4%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U kolovozu 2015. godine novčanu naknadu je koristilo 1.460 nezaposlenih osoba ili 13,9% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 56 osoba ili 3,7% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na kolovoz 2014. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 189 osoba ili 11,5%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM KOLOVOZA 2015.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno su tijekom kolovoza 2015. godine iz evidencije nezaposlenih izašle 872 osobe. Od toga su zaposlene 582 (34,7% ili 150 osoba više nego u kolovozu 2014. godine, ali 20,6% ili 151 osoba manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 547 osoba (94,0%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 35 osoba (6,0%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).
Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (javni radovi) – 127 osoba ili 23,2%
• prerađivačka industrija – 104 osobe ili 19,0%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 64 osobe ili 11,7%
• građevinarstvo – 63 osobe ili 11,5%.

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije Ispostave Bjelovar (281 osoba ili 51,3%), a zatim iz Ispostave Daruvar (88 osoba ili 16,1%), Ispostave Grubišno Polje (65 osoba ili 11,9%), Ispostave Čazma (60 osoba ili 11,0%) te Ispostave Garešnica (53 osobe ili 9,7%).

Istodobno je u kolovozu 2015. godine 290 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom kolovoza 2015. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno su ukupno 612 osoba (10,7% ili 75 osoba manje nego u kolovozu 2014. godine te 38,9% ili 390 osoba manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 357 osoba (58,3%) izravno iz radnog odnosa, 138 osoba (22,5%) iz neaktivnosti, 82 osobe (13,4%) iz redovitog školovanja, 34 osobe (5,6%) iz drugih oblika rada te iz individualne poljoprivrede 1 osoba (0,2%).

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 357 osoba, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 100 osoba ili 28,0%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 64 osobe ili 17,9%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 58 osoba ili 16,2%
• građevinarstvo – 35 osoba ili 9,8%.

Pročitajte još

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.