Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Registrirana nezaposlenost i zapošljavanje u kolovozu 2014. godine

hzzo logo

1.1. Nezaposleni prema spolu

U ukupnom broju nezaposlenih u kolovozu 2014. žene čine 47,7% (5.619 osoba), a muškarci 52,3% (6.183 osobe). Broj nezaposlenih muškaraca smanjen je za 0,4% u usporedbi s prethodnim mjesecom, dok je u odnosu na kolovoz 2013. godine smanjen za 2,9%. Istovremeno broj žena je u odnosu na prethodni mjesec smanjen za 0,9%, a u odnosu na kolovoz 2013. godine smanjen za 0,5%.

1.2. Nezaposleni prema razini obrazovanja

S obzirom na obrazovnu strukturu, većinu nezaposlenih čine osobe srednjoškolske razine obrazovanja – 57,8% (35,3% s trogodišnjom te 22,5% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe niže razine obrazovanja (bez škole, nezavršena i završena osnovna škola) čine 35,3% od ukupnoga broja nezaposlenih, a osobe više i visoke razine obrazovanja 6,9% (s fakultetom 3,2% te s prvim stupnjem fakulteta, stručnim studijom i višom školom 3,7%).

1.3. Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 20,0% nezaposlenih (2.330 osoba), od 25 do 29 godina 12,0% (1.417 osoba), od 30 do 34 godine 10,5% (1.237 osoba), od 35 do 39 godina 9,9% (1.169 osoba), od 40 do 44 godine 9,2% (1.091 osoba), od 45 do 49 godina 10,4% (1.227 osoba), od 50 do 54 godine 10,7% (1.260 osoba) te iznad 55 godina 17,3% (2.041 osoba). U kolovozu 2014. nezaposlenost je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla u skupini od 55 i više godina za 11,6%, u skupini od 45 do 49 godina za 7,6% te u skupini od 40 do 54 godine za 0,4%.

1.4. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama

Krajem kolovoza 2014. godine najveći je udio nezaposlenih u Ispostavi Bjelovar (49,1% ili 5.796 osoba), zatim slijedi Ispostava Daruvar (18,5% ili 2.181 osoba), Ispostava Garešnica (12,0% ili 1.420 osoba), Ispostava Čazma (10,8 % ili 1.278 osoba) te Ispostava Grubišno Polje (9,6% ili 1.127 osoba).

U kolovozu 2014. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje nezaposlenosti u Ispostavi Daruvar za 84 osobe ili 3,7%, u Ispostavi Bjelovar za 61 osobu ili 1,0%, u Ispostavi Čazma za 18 osoba ili 1,4% i u Ispostavi Grubišno Polje za 14 osoba ili 1,2%, dok je povećanje zabilježeno u Ispostavi Garešnica za 104 osobe ili 7,9%.

U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u Ispostavi Grubišno Polje za 24 osobe ili 2,2% i u Ispostavi Garešnica za 19 osoba ili 1,4%, dok je smanjena u Ispostavi Daruvar za 115 osoba ili 5,0%, u Ispostavi Čazma za 64 osobe ili 4,8% te u Ispostavi Bjelovar za 76 osoba ili 1,3%.

1.5. Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti

U kolovozu 2014. godine novčanu naknadu je koristilo 1.649 nezaposlenih osoba ili 14,0% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade povećao se za 73 osobe ili 4,6% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na kolovoz 2013. godine broj korisnika novčane naknade se smanjio za 214 osoba ili 11,5%.

2. MJESEČNE PROMJENE U EVIDENTIRANOJ NEZAPOSLENOSTI TIJEKOM KOLOVOZA 2014.

2.1. Izlasci iz evidencije nezaposlenih

Ukupno je tijekom kolovoza 2014. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 760 osoba. Od toga su zaposlene 432 osobe (15,8% ili 81 osoba manje nego u kolovozu 2013. godine te 39,6% ili 283 osobe manje nego u prethodnom mjesecu) i to: 356 osoba (82,4%) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 76 osoba (17,6%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje temeljem radnoga odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima:
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 65 osoba ili 18,3%
• prerađivačka industrija – 64 osobe ili 18,0%
• građevinarstvo – 63 osobe ili 17,7%
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 45 osoba ili 12,6%

Gledano po ispostavama, temeljem radnog odnosa najveći je broj zaposlenih s evidencije iz Ispostave Bjelovar (181 osoba ili 50,8%), zatim iz Ispostave Daruvar (72 osobe ili 20,2%), Garešnica (48 osoba ili 13,5%), Čazma (39 osoba ili 11,0%) te Grubišno Polje (16 osoba ili 4,5%).

Istodobno je u kolovozu 2014. godine 328 osoba izašlo iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

2.2. Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Ulasci u evidenciju nezaposlenih (tzv. novoprijavljene nezaposlene osobe) prema svome prethodnome statusu aktivnosti mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovitoga školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili niti zaposleni, niti su upravo završili školovanje).

Tijekom kolovoza 2014. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 687 osoba (4,7% ili 34 osobe manje nego u kolovozu 2013. godine te 35,4% ili 376 osobe manje u odnosu na prethodni mjesec), i to: 473 osobe (68,9%) izravno iz radnog odnosa, 130 osoba (18,9%) iz neaktivnosti, 72 osobe (10,5%) iz redovitog školovanja, 11 osoba (1,6%) iz drugih oblika rada i 1 osoba (0,1%) iz individualne poljoprivrede.

S obzirom na djelatnost prethodnoga zaposlenja, izravno iz radnog odnosa od ukupno 473 osobe, najviše ih je došlo iz sljedećih djelatnosti:
• prerađivačka industrija – 161 osoba ili 34,0%
• djelatnosti pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane – 63 osobe ili 13,3%.
• trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 53 osobe ili 11,2%
• administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 42 osobe ili 8,9%

Pročitajte još