Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Održan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede

U Upravi za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede održan je 24. veljače sastanak predsjednika UORH-a Đure Bukvića te članova Upravnog odbora Ivana Feketea i Ivice Kovačevića s pomoćnicom ministra poljoprivrede Davorkom Hajduković na temu provedbe mjera ruralnog razvoja i korištenja sredstava iz mjera 4 i 7.

Zastupajući mišljenje dobrog dijela poljoprivrednika, predstavnici Udruge općina zanimali su se za trenutno objavljeni natječaj za dodjelu sredstava za mjeru 4.1. Potpora ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, odnosno 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Traženo je također pojašnjenje kriterija na osnovu kojih su pojedine općine uvrštene u prilog VI – Ulaganja u planinska područja s značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, te je dobiveno objašnjenje da su pojedine jedinice lokalne samouprave uvrštene na osnovu elaborata o biofizičkim i pedološkim svojstvima tala koje je izradio Agronomski fakultet u Zagrebu.

Predstavnica Ministarstva je naglasila kako je Ministarstvo uložilo veliki trud da što više općina uđe u tu kategoriju, no obrazloženje nije naišlo na odobravanje jer se pojedinim JLS-ima vrlo lako daje dodatnih 20% sredstava, a nekima je ograničenje uvedeno bez opipljivih razloga. Kako se može vidjeti glavnina panonskog dijela Hrvatske, odnosno ratarsko-stočarskog područja uglavnom nije uvršteno i zbog toga se našlo u nepovoljnom položaju.

Što se tiče pitanja kada će u provedbu ići dugo najavljivani natječaji iz mjere 7 ruralnog razvoja za koje općine imaju niz ishođenih građevinskih dozvola, rečeno je da se objava natječaja očekuje tek u jesen ove godine.

Pročitajte još