27. srpnja 2021

Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Održan 13. Gospodarski sajam sira u Grubišnom Polju

2015 11 POLJE 5

http://www.bjelovar.info/images/uploads/2015_11_POLJE_1.jpg
Protekli vikendu u Grubišnom Polju održan je 13. Gospodarski sajam- sajam sira. Rije�? je dvodnevnoj manifestaciji koja je okupila 103 izlaga�?a, među kojima 11 proizvođa�?a sireva i proizvoda od mlijeka.
http://www.bjelovar.info/images/uploads/2015_11_POLJE_4.jpg
U ime organizatora Grada Grubišnoga Polja, Bjelovarsko-bilogorske županije i Bjelovarskog sajma d.o.o. govorio je domaćin i gradona�?elnik Zlatko Mađeruh. On je rekao da sajam ima zadatak skrenuti pozornost šire zajednice na stratešku važnost podupiranja poljoprivrede i stvaranja preduvjeta za njezin opstanak i održivi razvoj, kako našega kraja tako i Republike Hrvatske.
-Danas je pred nama 103 izgla�?a, nažalost samo 11 sirara. Podatak je to koji ne bismo smjeli zanemariti s obzirom na strateški i nacionalni interes za proizvodnjom hrane. Nadam se da ćemo nakon ovoga sajma svi zajedno upregnuti snage kako bismo ovim ljudima koji pokušavaju izgraditi Lijepu našu, olakšali njihov put. Kako bismo u našoj zajednici podijelili boljitak i našoj djeci omogućili zasnivanje obitelji i zapošljavanje na Hrvatskoj zemlji, rekao je Mađeruh.

Među gostima je bio i zastupnik u Europarlamentu Davor Ivo Stier, koji je istaknuo da je osim za proizvođa�?e sira, sajam važan i za ostale poljoprivredne proizvođa�?e.
http://www.bjelovar.info/images/uploads/2015_11_POLJE_2.jpg
Iz Grubišnog Polja valja odaslati poruku da poljoprivreda danas mora biti glavna strateška grana u Hrvatskoj, istaknula je otvarajući 13. Gospodarski sajam – sajam sira zastupnica u Europarlamentu Marijana Petir.
-Zato što hrvatski seljak zna još uvijek proizvoditi hranu na tradicionalan na�?in, jer je kod nas sve �?isto i o�?uvano. Nema boljeg i kvalitetnijeg poljoprivrednog proizvoda od hrvatskog. Stoga ju moramo cijeniti i proizvodnja hrane mora biti strateška grana!-istaknula je Petir.
Petir je također rekla da nije dovoljno osloniti se na vlastite kapacitete, već je potreban zaokret u nacionalnoj politici i cijeniti �?ovjeka koji živi na selu, te na pametan na�?in koristiti fondove EU.
– U tome smo, nažalost zakazali. Stoga s ovog sajma nakon razgovora s našim poljoprivrednim proizvođa�?ima, proizvođa�?ima sira i mljekarima koji spadaju u najugroženiju skupinu u poljoprivredi, želimo poru�?iti da nam treba nova, pametna nacionalna poljoprivredna politika, a koja će se povezati s europskom, jer ona izdvaja 50 posto prora�?una za poljoprivredu, što zna�?i da EU poljoprivredu gleda kao stratešku granu, istaknula je Marijana Petir.

Središnji događaj sajma bilo je nagrađivanje najboljih sireva. Stru�?njaci Agronomskog fakulteta Sveu�?ilišta u Zagrebu ispitali su 24 uzorka, koje je dostavila većina od 11 izlaga�?a sirara.
-Kvaliteta proizvoda utvrđena je temeljem postignutog broja bodova prema 20 bodovnom sistemu sukladno Pravilniku koji su izradili djelatnici Agronomskog fakulteta Sveu�?ilišta u Zagrebu. Od 24 proizvoda dodijeljeno je 10 zlatnih, pet srebrnih i dva bron�?ana odli�?ja-pojasnio je prof. dr. sc. Neven Antunac, predstojnik Zavoda za mljekarstvo sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Najviše bodova i time titulu šampiona sajma ponio je svježi krem sir s hrenom belomanastirskog Belja. Prema ocjeni posjetitelja najboljim sirom proglašen je polutvrdi kravlji sir sirane Runolist Tomaić commercea iz Oto�?ca.

U sklopu sajma održana su i stru�?na predavanja. Zlatko Pavi�?ić, vanjski suradnik Poduzetni�?kog inkubatora predavao je na temu Mjere 4. – ulaganja u fizi�?ku imovinu i Mjere 6. – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava, kao sastavnica Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., dok je profesor N. Antunac predavao na temu deklariranja mlije�?nih proizvoda. Darija Marković iz Savjetodavne službe održala je radionicu ‘Kako napraviti sir u vlastitoj kuhinji’.
Po prvi puta je u okviru sajma održana fišijada. U sklopu fišijade su nastupili ŠRD ‘Ledina’ Poljani, ‘Šaran’ Tomašica,’ Šaran’ Veliki Zdenci, ‘Udica’ Grubišno Polje, ‘Zdenac’ Mali Zdenci, ‘Ilova’ Ivanovo Selo, ‘Grđevica’ Veliki Grđevac, ŠRD Bjelovar, dok je riblji paprikaš pripremala i Zajednica športskih ribolovnih društava Grubišnoga Polja. Prvo mjesto osvojio je ŠRD ‘Bjelovar’, drugo ŠRD ‘Udica’ Grubišno Polje, a treće ŽŠRD Grubišnoga Polja.

Ove godine provedeno je i ocjenjivanje najbolje uređenog štanda, te je takvim proglašen onaj izložbeni prostor Ankice Kraljić iz Bjelovara.

Sajam su upotpunili i brojni revijalni sadržaji, poput nastupa kulturno umjetni�?kih društva s podru�?ja grada i drugih sredina, te nastupi folklornih skupina nacionalnih manjina. Nastupio je Zbor matice umirovljenika Grubišnoga Polja, �?lanovi bjelovarskoga HORKUD-a ‘Golub’, mlađa tamburaška i mlađa folklorna sekcija, te Folklorni ansambl i tamburaška sekcija CIK-a, KUD ‘Elizabeta’ iz Jalžabeta, KUD ‘ Ivan Vitez Trnski’ iz Nove Ra�?e, KUD ‘Mato Lovrak’ iz Velikoga Grđevca, te neizostavne mažoretkinje, koje su se predstavile s �?ak 11 to�?aka. Na smotri folklora nacionalnih manjina nastupili su �?lanovi Čeških beseda Treglave, Velikih i Malih Zdenaca i Grada Grubišnoga Polja, Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Garešnice, te Zajednice Mađara Grubišnoga Polja.
http://www.bjelovar.info/images/uploads/2015_11_POLJE_6.jpg
U sklopu 13. Gospodarskoga sajma – sajma sira u CIK-u dr. Franjo Tuđman u suradnji s Poslovnim dnevnikom održan je ‘Poslovni uzlet Grada Grubišnoga Polja’, projekt koji već drugu godinu provode dnevne novine Poslovni dnevnik. Cilj projekta je predstaviti hrvatska mala i srednja poduzeća koja su u proteklih pet godina ostvarila rast poslovnih prihoda, broja zaposlenih kao i ocjene boniteta, te kroz cjelogodišnju kampanju upoznati javnost s uspješnim, pozitivnim poduzetni�?kim pri�?ama na regionalno-županijskoj i nacionalnoj razini. Nakon šest uspješnih manifestacija u 2014. godini, „Poslovni uzlet grada Grubišnog Polja“ 22. je u nizu manifestacija u 2015. godini u sklopu projekta „Poslovni uzlet“.
Osim gradona�?elnika Zlatka Mađeruha, pozdravne rije�?i na po�?etku uputio je i bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs, ustvrdivši da i u Grubišnom Polju stvari kreću na bolje.

Tekst i foto: grubisnopolje.hr

Slične objave