Crosst.hr
Crosst.hr
Crosst.hr

Županijska skupština: Aktualni sat o Poreznoj upravi, manjku liječnika, gradnji nove bolnice, nezakonitoj sječi šuma ….

2019 bjelovar info skupstina zupanija 15

U srijedu 5. lipnja, održana je 12. po redu Županijska skupština Bjelovarsko – bilogorske županije koja se sastojala od 15 točaka dnevnog reda. Prva točka je, već po običaju bio Aktualni sat, na kojem je pitanja, uglavnom županu, uputilo 14 vijećnika.

Prvo pitanje, upućeno županu Damiru Bajsu postavio je BUZ-ov Siniša Glavaš, kojeg je zanimalo kako neki građani mogu biti godinama dužni po nekoliko stotina tisuća kuna, a da se ništa ne poduzima u odnosu na druge građane koji dobiju opomene već kod duga od 500 kuna.

Na što je župan odgovorio kako je za dužnike zadužena Porezna uprava.

– Što se tiče prihoda koji se tiču poreza za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, kao i za gotovo sve županije u Hrvatskoj, to čini Porezna uprava. Kada je riječ o tom prihodu, sama Županija ne vrši nikakve radnje, pojasnio je Bajs koji je istaknuo i kako on osobno nema saznanja za postojanje takvih situacija, ali da će se obratiti Poreznoj upravi kako bi se saznalo postoje li kakvi veći neplaćeni iznosi koji bi bili prihod proračuna Županiji.

Drugo pitanje, koje se odnosi na trajno rješavanje problema nedostatka liječnika na području bjelovarsko-bilogorske županije, a poglavito Garešnice, postavio je SDP-ov vijećnik Slavko Đurđević.

Damir Bajs odgovorio je da, kako u Hrvatskoj, tako i u našoj županiji postoji problem manjka liječnika, ali da BBŽ taj problem pokušava riješiti kroz niz aktivnosti i mjera, što ipak nije dovoljno.

– Usprkos tome smo u nemogućnosti da popunimo sve ono što je potrebno. Ovog trenutka popunjavamo Garešnicu s timovima i liječnicima koji su u mirovini jednim djelom, koji rade na 4 sata kako se te ambulante ne bi ugasile. Također, uz već poduzete mjere smo u razgovoru s Gradom Garešnicom da zajedno probamo dati još neke dopunske pogodnosti onim liječnicima koji bi htjeli doći u Garešnicu, pojasnio je Bajs.

Pitanje bjelovarsko-bilogorskom županu postavio je i vijećnik Ivan Beljan (HSS), kojeg brine da zbog energana na području županije ispaštaju šume.

– Pod pretpostavkom da smo prva županija u Hrvatskoj po korištenju zelene energije; što je to zelena energija ako neće biti šume? Koliko trenutno siječemo drva i koliko je to u odnosu na otprije deset i više godina?

Župan Bajs je kazao:

– Ugovorom s Hrvatskim šumama je naznačeno kako za potrebe bioenergana ne bi se smjele sjeći šume, već bi se trebali koristiti otpaci iz šume. Rade li to Hrvatske šume na taj način ili ne, to je drugo pitanje. Također, dio bioenergana koristi otpad materijala koji se radi u drvnoj industriji, ili su barem tako naznačili u svojem programu. Treća stvar je da imaju i ugovore s poljoprivrednicima koji za njih siju ono što će se u konačnici pretvoriti u energiju. Ukoliko postoji sječa koja bi bila protuzakonita, to bi značilo da se ne poštuju ugovori. Mi možemo postaviti pitanje prema Hrvatskim šumama, poštuju li se njihove godišnje kvote koje su si sami zadali. Kad Hrvatske šume nešto sječu, onda moraju nešto i zasaditi kako bi šume u Hrvatskoj imale budućnost.

Marija Kubišta (HSU) svoje je pitanje uputila ravnateljici Daruvarskih toplica Miri Zakori. Vijećnicu je zanimalo jesu li spomenute toplice tijekom 2018. godine podnosile zahtjeve za apliciranim sredstvima resornom ministarstvu.Ravnateljica je odgovorila kako su se Daruvarske toplice javljale na mnoge projekte, od kojih neki nisu odobreni.

– Javljali smo se na mnoge projekte, na tri ministarstva; na Ministarstvo kulture radi uređenja naših građevina koje spadaju u kulturnu baštinu, gdje nam je odobreno sto tisuća kuna. Javili smo se na Ministarstvo zdravstva za projektnu dokumentaciju vezanu uz novi stacionar te za projekt nabave, montaže i ugradnje dizala u zgradi terapijskih prostora, taj projekt nam nije odobren stoga nismo dobili ništa. Također, javili smo se na Ministarstvo branitelja, s projektom koji nam isto nije odobren, rekla je Zakora, koja je naglasila i kako im je odobreno 70 tisuća kuna za povećanje energetske učinkovitosti, ali da je to projekt koji je aplicirala Županija prema Ministarstvu regionalnog razvoja.     

– Što se tiče projekata za kapitalna ulaganja, to je bilo oko 4 milijuna kuna, od čega nam je Županija pomogla s tri milijuna, kazala je Zakora.

Tihomir Jaić (SDP) zatražio se da se prema Hrvatskim šumama uputi dopis kojim bi se od njih zatražile informacije o tome koliko se drvne mase srušilo 2008. godine, a koliko 2018. godine. Također, Jaić traži informaciju kojom bi se uvidjelo koliko ustvari drvne mase dobiju domaći proizvođači, a koliko te iste drvne mase dobiju proizvođači izvan Bjelovarsko-bilogorske županije.

Na pitanje vijećnika, župan Damir Bajs je rekao kako je Uprava šuma Bjelovar ona uprava s najvišim financijskim prihodom u Hrvatskoj. Međutim, postoji zabrinutost da možda postoji prekomjerno rušenje šume, ali i kome ide ta drvna masa koja se siječe.

– Imali smo niz razgovora s Hrvatskim šumama u proteklo vrijeme i naš cilj je da, što je moguće više drvne mase ide u finalnu proizvodnju. Što se pak prekomjernog rušenja tiče, također sam usmeno razgovarao s predstavnicima Hrvatskih šuma i oni su me uvjeravali da tome nije tako. U svakom slučaju, uputit ćemo pitanje Hrvatskim šumama, rekao je Bajs.

Vijećnica Ines Šarić (GLAS)

– Zanima me do koje faze je stigao projekt Opće bolnice Bjelovar i kad možemo očekivati ozbiljnije radove oko bolnice?

– Ovog trenutka, sukladno Ugovoru kojeg imamo s Ministarstvom regionalnog razvoja, pokrenut je postupak Javne nabave. Obzirom na vrijednost bolnice, koja je procijenjena na 165 milijuna kuna, ugovorena je prethodna suglasnost Stručne agencije za financiranje projekata Europske unije (SAFU). Natječaj je objavljen i nakon toga je proslijeđen prema SAFU-u. Očekujemo da nam SAFU da ili primjedbe ili da odobri projekt kakav jest, da bismo u konačnici mogli ići u raspis glavnog natječaja za građenje, odgovorio je vijećnici župan Damir Bajs.

2019 bjelovar info skupstina zupanija 7

Vijećnik Silvestar Štefović (HDZ) postavio je pitanje vezano uz gradnju nove bolnice. Naime, Štefovića je zanimalo kada ćemo konačno imati svu potrebnu dokumentaciju za početak gradnje nove zgrade Opće bolnice u Bjelovaru, obzirom da je do sad gotovo 14 milijuna kuna utrošeno na projektnu dokumentaciju, a još uvijek nema rezultata.

 

 

Župan je odgovorio kako je ministar u prošloj Vladi raskinuo Ugovor s Općom bolnicom i poništio natječaj koji je bio u tijeku za građenje te da, zahvaljujući tome, bolnica nije bila napravljena.

– Kada govorimo o izmjenama i dopunama dokumentacije, prva mjera koju je provela sada već bivša Vlada i ministar HDZ-a gospodin Nakić, bilo je da poništi natječaj koji je bio u tijeku za gradnju bolnice u Bjelovaru. Natječaj koji je bio u tijeku s projektnom dokumentacijom koja je tada bila usuglašena s resornim ministarstvom i u tom trenutku Država je sukladno Ugovoru, koji je poništen, trebala osigurati preko sto milijuna kuna za tu bolnicu. Da je tada završen natječaj, opterećenje za Županiju bi bilo bitno manje. Bolnica bi bila u gradnji i ne bi bilo nikakvog novog projekta, poručio je Bajs.  Đurđica Ćasar (HSLS) pozornost je obratila na Bjelovarski sajam, odnosno na tip ulaznica u isti, koje su u obliku narukvice. Vijećnica smatra kako bi takav način obilježavanja trebalo ukinuti jer stvara nelagodu.

Damir Bajs kazao je kako će njen upit i prijedlog biti proslijeđen Bjelovarskom sajmu.

Slijedeći na redu bio je Milan Radaković (SDP) koji je županu postavio pitanje koje se odnosi na EU fondove.

– Koliko ima ugovorenih projekata, u kojim iznosima, kako ta realizacija ide i gdje se najviše usmjerava?

2019 bjelovar info skupstina zupanija 12

Župan je odgovorio kako Županija ovog trenutka ima ugovoreno otprilike pola milijarde kuna vrijednosti potpisanih projekata, ali i da je do kraja godine u planu prijava projekata u vrijednosti od minimalno stotinjak milijuna kuna.

Pitanje je postavio i Željko Held (SU)

– Što se tiče mjera za zapošljavanje i privlačenje novih liječnika u naše zdravstvene ustanove, koliko je ugovora potpisano te koliko je novca predviđeno za te mjere?

– Radi se o tri mjere koje su usuglašene s udrugama koje predstavljaju liječnike, medicinske sestre i tehničare te farmaceute. To su mjere koje podupiru financiranje kredita za kupnju nekretnine na području županije, također sufinanciranje podstanarskih troškova te sufinanciranje do 50 posto stručno usavršavanje. Ovog trenutka je potpisano 67 ugovora, a očekujemo da se taj broj i poveća, rekao je župan Damir Bajs.Zlatko Barila (HSU) je konstatirao da župan Damir Bajs sa svojim suradnicima ulaže velike napore za što kvalitetnije školstvo, gospodarstvo i zdravstvenu zaštitu.

Matija Jasenko (D.BAJS NL) je svoje pitanje o projektu Studentskog doma uputio županu Bajsu koji mu je odgovorio kako je projekt Studentskog doma primjer dobre suradnje.

– Na prijedlog Grada smo imali dogovor da ćemo u nizu aktivnosti surađivati – jedan od tih projekata je i Studentski dom. Dogovorili smo se da Županija i Grad zajedno krenu prema rješavanju tog problema. Bitno je da se to riješi čim prije jer onaj tko se može javiti na energetsku obnovu jest jedinica lokalne uprave, pojasnio je župan.

Dražen Paun (D.BAJS NL) upitao je ima li ikakvih informacija vezanih uz konačno puštanje u promet novoizgrađene pruge Bjelovar – Sveti Ivan Žabno – Gradec.

– Unatoč činjenicama koje su bile problematične vezano uz prugu, došlo je do usvajanja našeg prijedloga da se pruga spoji na već postojeći kolosijek, a onda kada dođe i drugi kolosijek da se to riješi na odgovarajući način. Izvješteni smo od HŽ putničkog prijevoza da je HŽ infrastruktura koja je odgovorna za gradnju pruge, izvijestila da po novom voznom redu oni planiraju pustiti tu prugu konačno u promet, odgovorio je Damir Bajs.

Vijećnika Marijana Dautanca (HNS) zanimalo je opće stanje gospodarstva.

– Kakvo je bilo opće stanje gospodarstva u 2018. godini u našoj županiji, te kakvi su planovi predviđanja u 2019. godini?

Na pitanje je odgovorio župan Damir Bajs.

– Od 2014. do 2016. godine, točnije prema zadnjim zabilježenim podacima za BDP po županiji, naša županija je druga po porastu u Hrvatskoj. Što se tiče 2018. i 2019. godine, tu imamo podatke o ekonomskim aktivnostima na području županije. U 2018. godini broj poduzetnika u porastu je za 14 posto, broj prihoda tvrtki je porastao za 11,4 posto. Također je porasla i dobit poduzetnika za 10, 3 posto, ali imamo i povećanje izvoza preko 10 posto, pozitivnu platnu bilancu te rast investicija. Osim toga, naša županija ima veliko smanjenje nezaposlenosti u Hrvatskoj, ali imamo i jedno od najvećih pojačanja zaposlenosti u gospodarstvu, a iznos plaća u isplatama je narastao za 14,2 posto, rekao je Bajs.  

2019 bjelovar info skupstina zupanija 11

Posljednje pitanje pročelnici Snježani Mišir postavio je vijećnik Marin Sabolović (HDZ).

– Sazvana je Skupština Zajednice kulturno-umjetničkih udruga BBŽ-a, pa me zanima tko ju je sazvao, po kojoj osnovi i kako se već raspravlja o Financijskom izvješću te tko ga je napravio, ako nitko nema mandat, kazao je Sabolović.

Pročelnica je odgovorila:

– Što se tiče zajednice u kulturi BBŽ, moram napomenuti da smo jučer imali Izbornu skupštinu, izabrana je predsjednica, zamjenik i tajnik. Smatram da aktivnosti udruga u kulturi BBŽ ni na koji način nisu bile zakinute jer nisu održavane. Uredno smo izvršavali svaki zahtjev, te ni u kojem slučaju nije bilo osjećaja da nema predsjednika, rekla je Mišir.

 

 

 

 

Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.