Crosst.hr

ŽUPANIJA predložila 30 projekata za financiranje u okviru “Mehanizma za oporavak i otpornost” vrijednih 610 milijuna kuna

upanija 3

U petak 12. veljače, bjelovarsko – bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima je održao konferenciju za medije na temu županijskih projekata vezanih uz europski „Mehanizam za oporavak i otpornost“.   

Podsjećamo da je Bjelovarsko – bilogorska županija do sada uspješno provela čitav niz projekata vezanih uz korištenje europskih sredstava. U pripremi su brojni drugi projekti, a neki od njih bit će kandidirani i na europski „Mehanizam za oporavak i otpornost“ koji dolazi kao odgovor na pandemiju koronavirusa i isti je usmjeren na pružanje financijske potpore reformama, javnim investicijama te obuhvaća širok raspon područja ulaganja.

Europska komisija je u svibnju prošle godine kao odgovor na pandemiju bolesti COVID 19, točnije krizu širokih razmjera koja teško pogađa građane, društvo i gospodarstvo diljem Europske unije, objavila prijedlog instrumenata za oporavak. U okviru prvog stupa mjera predložen je „Mehanizam za oporavak i otpornost.

Više o samim projektima Bjelovarsko – bilogorske županije koji su pripremljeni za kandidiranje i financiranje putem navedene mjere, govorili su Slobodanka Čalić, ravnateljica Razvojne agencije Bjelovarsko – bilogorske županije i bjelovarsko – bilogorski župan Damir Bajs.

upanija 1

Sukladno uputi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Razvojna agencija BBŽ prikupila je od Općina i Gradova prihvatljive projekte, a riječ je o ukupno 30 projekata u vrijednosti 610 milijuna kuna. U skladu sa smjernicama, Vlada RH trebala bi u lipnju ove godine donijeti odluku o početku provedbe tog projekta. U okviru fonda, na raspolaganju je 672,5 milijardi eura za sve države koje su članice EU. Za Hrvatsku je predviđeno 9,6 milijardi eura, od čega kroz „Mehanizam za oporavak i otpornost“ 6 milijardi eura. Očekujemo da ćemo sve planirane projekte uspjeti financirati iz navedenog fonda. Za osam županijskih projekata otpada 208 milijuna kuna, dok za projekte jedinica lokalne samouprave 402 milijuna kuna, istaknula je Slobodanka Čalić, ravnateljica Razvojne agencije Bjelovarsko – bilogorske županije.

Za natječaje „Mehanizma za oporavak i otpornost“ Bjelovarsko – bilogorska županije je predložila osam projekata vrijednih 208 milijuna kuna. Projekti su slijedeći: opremanje Opće bolnice Bjelovar (20 milijuna kuna), izgradnja novog bolničkog stacionara u Daruvarskim toplicama (70 milijuna kuna), izgradnja Glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Bjelovaru (25 milijuna kuna), projekt Nacionalnog centra za razvoj poljoprivredne proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda pri Bjelovarskom sajmu (20 milijuna kuna), projekt palijativne skrbi pri Regionalnog centru kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar (15 milijuna kuna), izgradnja Učeničkog doma u Daruvaru (12 milijuna kuna) te rekonstrukcija i obnova Osnovne škole Rovišće (16 milijuna kuna).

upanija 4

Predloženi projekti Grada Bjelovara su: Terme Bjelovar (173 milijuna kuna), izgradnja Dječjeg vrtića s jaslicama u Ulici Viktora Bubnja (12 i pol milijuna kuna), energetska obnova zgrade Digitalnog inovacijskog centra (29 milijuna kuna) i energetska obnova IV. OŠ i dvorane Bjelovar (18 milijuna kuna). Grad Grubišno Polje prijavio je Turističko – rekreativni centar Bara (30 milijuna kuna) te modernizaciju javne rasvjete i uspostavu sustava upravljanja (5,5 milijuna kuna), Grad Garešnica projekt izgradnje Agro parka u Poduzetničkoj zoni Kapelica (21 milijun kuna) i rekonstrukciju Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta (12 milijuna kuna). Grad Čazma prijavio je rekonstrukciju javne rasvjete grada Čazme (13,3 milijuna kuna), kao i sanaciju i zatvaranje odlagališta Bukovina (12,5 milijuna kuna). Grad Daruvar odlučio se za projekt Petrov vrh „Centar za rješavanje kriznih stanja“ (4,7 milijuna kuna i projekt razvoja infrastrukture za poduzetničku zonu Dalit (4 milijuna kuna).

Što se tiče općina na području Bjelovarsko – bilogorske županije, Općina Zrinski Topolovac prijavit će projekt izgradnje vodovoda u vrijednosti 10 milijuna kuna, Općina Veliki Grđevac pročistač otpadnih voda Veliki Grđevac vrijedan 9,4 milijuna kuna, Općina Veliko Trojstvo projekt izgradnje kanalizacije Maglenča 9,1 milijun kuna, Općina Kapela „Poslovni inkubator“ 7,5 milijuna kuna. Općina Rovišće umjerena je na projekt modernizacije javne rasvjete u vrijednosti 5,2 milijuna kuna, Općina Nova Rača prijavljuje projekt vodovodne i plinske infrastrukture vrijednog 5,2 milijuna kuna, Općina Sirač rekonstrukciju javne rasvjete u vrijednosti 4 milijuna kuna, dok se Općina Hercegovac odlučila za prijavu projekta sanacije, rekonstrukcije i energetske obnove zgrade Područne škole u Palešniku u vrijednosti 3 milijuna kuna. Općina Ivanska prijavljuje projekt ugradnje sustava za korištenje OIE pomoću dizalice topline, zrak/voda u vrijednosti 806 tisuća kuna te na posljetku Općina Berek koja kandidira projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Berek vrijednog 12 milijuna kuna.

upanija 2

Od Županije se očekivalo da utvrdi koji projekti mogu ući u „Mehanizam za oporavak i otpornost“. Kao župan, dao sam nalog Regionalnoj agenciji BBŽ da utvrdi koji su projekti već pripremljeni te zadovoljavaju uvjete i naputke koji su nam dani. Mislim da su svi projekti koji će biti prijavljeni vrlo vrijedni i značajni za Bjelovar i Bjelovarsko – bilogorsku županiju. Jednako je važno da prođu svi projekti. Ne pada mi na pamet raditi razliku između županijskih, gradskih i općinskih. Mislim da je to jedini pravi put, put partnerstva, zajedništva i kvalitetnih ideja. Bjelovarsko – bilogorska županija trenutno je u Hrvatskoj treća po povlačenju sredstava iz EU fondova. Pred nama je potpisivanje tzv. Razvojnog sporazuma za županije sjevera i središnje Hrvatske, putem kojega ćemo priložiti dopunske projekte. Time se pripremamo da budemo u samom vrhu po korištenju financijskih sredstava EU, ali ne sami, već zajedno sa našim gradovima i općinama, poručio je župan Damir Bajs.

 

Pročitajte još

Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Portal www.bjelovar.info, obrt za medijske usluge, Gundulićeva 6, 43 000 Bjelovar, OIB: 06014229707 u nastavku donosi Uvjete korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge  portala www.bjelovar.info. Korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, smatra se da su korisnici upoznati s Uvjetima korištenja te prihvaćaju koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost kao i za osobnu upotrebu. Vlasnik izdavač portala www.bjelovar.info zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili objave.

Autorska prava

Bjelovar.info zadržava autorska prava na sve sadržaje objavljene na portalu, u bilo kojem formatu (tekst, slika, video, zvuk, grafika i slično ). Bez pismene dozvole vlasnika tvrtke izdavača, strogo je zabranjeno kopirati, umnožavati ili na bilo koji način koristiti sadržaj portala.

Pravo na prenošenje

Mediji koji žele prenijeti vijesti objavljenu na portalu bjelovar.info, slobodni su to napraviti uz prethodnu najavu, uz obavezno navođenje linka na originalni izvor teksta, te smiju prenositi maksimalno dvije trećine teksta, dok ostatak mora biti povezan na originalni izvor na portalu.

Poveznice na ostale stranice

Zbog prirode sadržaja, portal bjelovar.info ponekad će prenositi i objavljivati poveznice na vanjske stranice. Obzirom na prenošenje, ne smatramo se odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem vanjskih poveznica, niti se smatramo odgovornim za sadržaj koji se nalazi na tim poveznicama.

Zaštita privatnosti

Portal bjelovar.info poštuje privatnost podataka svih svojih korisnika i posjetitelja. Podaci dobiveni registracijom korisnika prikupljaju se samo i isključivo radi poboljšanja usluge (newsletter i sl.) te se ni na koji drugi način neće koristiti. Podaci se neće dijeliti s trećim osobama, prodavati, davati na uvid ili sl. Jedina situacija u kojoj će podaci biti dati na raspolaganje trećoj su one regulirane zakonom, odnosno u slučaju da bilo koja od institucija RH vlasti zatraži uvid u podatke, a radi provedbe zakona o zaštiti ugleda, privatnog i poslovnog vlasništva, te osoba.

Prava i obveze korisnika

Korisnicima, čitateljima i posjetiteljima bjelovar.info  portala strogo je zabranjeno:

 • Objavljivanje sadržaja koje krše postojeće hrvatske i međunarodne zakone. Sadržaja koji na bilo koji način šteti drugim osobama, tvrtkama, ugledu i percepciji
 • Objavljivanje sadržaja koji je rasistički, šovinistički, štetan, uvredljiv, vulgaran i prijeteći
 • Objavljivanje lažnih informacija koje mogu naštetiti drugim korisnicima
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka drugih korisnika portala
 • Lažno predstavljanje
 • Preuzimanje, korištenje i objavljivanje sadržaja zaštićenim autorskim pravima
 • Svjesno širenje malicioznih datoteka koje mogu naštetiti portalu ili njegovim korisnicima

Registracija korisnika

Korisnici su obvezni registrirati se kako bi mogli ostavljati komentare ispod članaka na portalu. Slijedom Uvjeta korištenja, podaci dobiveni registracijom se čuvaju i neće se dostavljati trećim osobama.

Pravila komentiranja

Svaki ostavljen komentar na portalu bjelovar.info nije autorsko pravo tvrtke vlasnika izdavača te ista kao takva nije odgovorna zbog eventualnih posljedica koje komentari mogu izazvati. Komentari su samo i isključivo stav osobe koja ih piše, nikako stav tvrtke izdavača portala na kojemu su komentari ostavljeni. Zadržavamo pravo brisanja svih komentara koji na bilo koji način krše domaće i/ili međunarodne zakone, dovode u pitanje ugled pojedinaca i tvrtki, lažno informiraju, vrijeđaju bilo koju osobu, po rasnoj, nacionalnoj, spolnoj, dobnoj ili statusnoj osnovi.
Brisanje komentara neće biti prethodno najavljeno niti naknadno pravdano.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe reklame, prijave na newsletter, ispune anketa, komentare, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Redovno koristimo malware scanning i sukladni smo s PCI-DSS standardom.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim serverima.

Koristimo li “kolačiće”?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće za:

 • pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici,
 • razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta,
 • prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Također možemo koristiti usluge pouzdane treće strane koji prate te podatke u naše potrebe.

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku “Pomoć” vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

 • ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Poveznice trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ “privatnost” i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Je li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

Zaštita od SPAM-a

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

Kontaktirajte nas

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Bjelovar-info medij, obrt za medijske usluge
Gundulićeva 6
43000 Bjelovar
Hrvatska
info@bjelovar.info

 

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Korištenje fotografija i ostalih sadržaja s web stranice www.bjelovar.info i službenih profila na društvenim mrežama Bjelovar.info nije dopušteno bez odobrenja redakcije portala. Svako neovlašteno korištenje kršenje je autorskih i srodnih prava i i podložno je kaznenoj odgovornosti od strane autora sadržaja.